Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել York peppermint pattie և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

York peppermint pattie vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +607.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1485.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +607.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1485.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +803%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +256.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.9%
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +803%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +256.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
York peppermint pattie Gelatin dessert
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient York peppermint pattie Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 78.99g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 2.19g 7.8g Gelatin dessert
Ճարպեր 7.17g 0g York peppermint pattie
Ածխաջրեր 80.99g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 384kcal 381kcal York peppermint pattie
Շաքար 63.78g 86.04g York peppermint pattie
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0g York peppermint pattie
Կալցիում 11mg 3mg York peppermint pattie
Երկաթ 0.92mg 0.13mg York peppermint pattie
Մագնեզիում 2mg Gelatin dessert
Ֆոսֆոր 0mg 141mg Gelatin dessert
Կալիում 111mg 7mg York peppermint pattie
Նատրիում 28mg 466mg York peppermint pattie
Ցինկ 0.01mg Gelatin dessert
Պղինձ 0.118mg Gelatin dessert
Մանգան 0.011mg Gelatin dessert
Սելեն 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 7IU 0IU York peppermint pattie
Վիտամին B1 0.003mg Gelatin dessert
Վիտամին B2 0.041mg Gelatin dessert
Վիտամին B3 0.009mg Gelatin dessert
Վիտամին B5 0.014mg Gelatin dessert
Վիտամին B6 0.001mg Gelatin dessert
Folate, total 3µg Gelatin dessert
Choline, total 3.5mg Gelatin dessert
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 1mg 0mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 4.34g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.41g 0g York peppermint pattie
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.11g 0g York peppermint pattie

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
York peppermint pattie Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
York peppermint pattie
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
5%
York peppermint pattie
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Շաքար (difference - 22.26g)
Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 438mg)
Which food is lower in glycemic index?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.34g)
Which food is richer in minerals?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: