Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +415.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1350%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1800%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +104.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +252.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +415.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1350%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1800%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1354.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +104.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +252.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1033.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2455.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1033.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2455.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1550%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +480%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.4%
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +480%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +16.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers Gelatin dessert
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 2.6g 7.8g Gelatin dessert
Ճարպեր 12.75g 0g 3 musketeers
Ածխաջրեր 77.77g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 436kcal 381kcal 3 musketeers
Շաքար 66.89g 86.04g 3 musketeers
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 0g 3 musketeers
Կալցիում 54mg 3mg 3 musketeers
Երկաթ 0.67mg 0.13mg 3 musketeers
Մագնեզիում 29mg 2mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 69mg 141mg Gelatin dessert
Կալիում 133mg 7mg 3 musketeers
Նատրիում 194mg 466mg 3 musketeers
Ցինկ 0.55mg 0.01mg 3 musketeers
Պղինձ 0.155mg 0.118mg 3 musketeers
Մանգան 0.16mg 0.011mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 67IU 0IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 20µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 0mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.2mg 0mg 3 musketeers
Վիտամին B1 0.034mg 0.003mg 3 musketeers
Վիտամին B2 0.056mg 0.041mg 3 musketeers
Վիտամին B3 0.23mg 0.009mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.231mg 0.014mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0.015mg 0.001mg 3 musketeers
Folate, total 4µg 3µg 3 musketeers
Վիտամին B12 0.16µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 0µg 3 musketeers
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 5mg 0mg Gelatin dessert
Տրանս ճարպ 0.129g Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 8.646g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 0g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 0g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.646g)
Which food is lower in Շաքար?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Շաքար (difference - 19.15g)
Which food is lower in Նատրիում?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Նատրիում (difference - 272mg)
Which food is lower in glycemic index?
3 musketeers
3 musketeers is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in minerals?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: