Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +67.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6800%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2560%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +137.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +67.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +2800%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6800%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2560%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1500%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +137.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +330.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1825%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +330.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1825%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +480%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +980%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.2%
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +480%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +980%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers Gumdrop
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 2.6g 0g 3 musketeers
Ճարպեր 12.75g 0g 3 musketeers
Ածխաջրեր 77.77g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 436kcal 396kcal 3 musketeers
Շաքար 66.89g 58.97g Gumdrop
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 0.1g 3 musketeers
Կալցիում 54mg 3mg 3 musketeers
Երկաթ 0.67mg 0.4mg 3 musketeers
Մագնեզիում 29mg 1mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 69mg 1mg 3 musketeers
Կալիում 133mg 5mg 3 musketeers
Նատրիում 194mg 44mg Gumdrop
Ցինկ 0.55mg 0mg 3 musketeers
Պղինձ 0.155mg 0.012mg 3 musketeers
Մանգան 0.16mg 0.01mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 0.8µg 3 musketeers
Վիտամին A 67IU 0IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 20µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 0mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.2mg 0mg 3 musketeers
Վիտամին B1 0.034mg 0.006mg 3 musketeers
Վիտամին B2 0.056mg 0.013mg 3 musketeers
Վիտամին B3 0.23mg 0.01mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.231mg 0.012mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0.015mg 0.005mg 3 musketeers
Folate, total 4µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին B12 0.16µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 0µg 3 musketeers
Խոլեստերին 5mg 0mg Gumdrop
Տրանս ճարպ 0.129g Gumdrop
Հագեցած ճարպ 8.646g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 0g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 0g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Շաքար (difference - 7.92g)
Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 150mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.646g)
Which food is lower in glycemic index?
3 musketeers
3 musketeers is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
3 musketeers
3 musketeers is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: