Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Banana pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Banana pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +610%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +75%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +191.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +671.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +67.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +83.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +610%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +75%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +191.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +671.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +67.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +83.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +151.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1075%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +19.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +69.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +190.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B6 - 0.036
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +151.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1075%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +19.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +69.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +190.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
հավասար Վիտամին B6 - 0.036

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +101.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +56.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +57.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +19.6%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +101.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +56.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +57.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +19.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +190%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +869.5%
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +190%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +869.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Banana pudding
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Banana pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 19.74g Apple crisp
Սպիտակուցներ 1.75g 2.76g Banana pudding
Ճարպեր 3.43g 1.7g Apple crisp
Ածխաջրեր 30.84g 19.74g Apple crisp
Կալորիականություն 161kcal 105kcal Apple crisp
Շաքար 19.68g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 0g Apple crisp
Կալցիում 35mg 102mg Banana pudding
Երկաթ 0.82mg 0.06mg Apple crisp
Մագնեզիում 8mg 12mg Banana pudding
Ֆոսֆոր 28mg 216mg Banana pudding
Կալիում 78mg 131mg Banana pudding
Նատրիում 351mg 296mg Banana pudding
Ցինկ 0.18mg 0.33mg Banana pudding
Պղինձ 0.071mg 0.01mg Apple crisp
Մանգան 0.13mg 0.003mg Apple crisp
Սելեն 3.5µg 2µg Apple crisp
Վիտամին A 142IU 170IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 29µg 46µg Banana pudding
Վիտամին E 0.38mg Apple crisp
Վիտամին D 33IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg Banana pudding
Վիտամին C 2.2mg 0.8mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.033mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.081mg 0.137mg Banana pudding
Վիտամին B3 0.846mg 0.072mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.092mg 0.267mg Banana pudding
Վիտամին B6 0.04mg 0.036mg Apple crisp
Folate, total 16µg 4µg Apple crisp
Վիտամին B12 0µg 0.3µg Banana pudding
Վիտամին K 4.1µg Apple crisp
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 0mg 6mg Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 0.971g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 0.46g Apple crisp
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 0.118g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Banana pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
12%
Banana pudding
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
21%
Banana pudding

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 19.68g)
Which food is lower in Նատրիում?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Նատրիում (difference - 55mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.286g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: