Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +530.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1014.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1081.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +403.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +91.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +530.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1014.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1700%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1081.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +403.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +91.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +97.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +9300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +97.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +9300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +557.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +3900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +6191%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +345.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +193.5%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +6191%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +345.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +193.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Gelatin dessert
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 1.75g 7.8g Gelatin dessert
Ճարպեր 3.43g 0g Apple crisp
Ածխաջրեր 30.84g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 161kcal 381kcal Gelatin dessert
Շաքար 19.68g 86.04g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 0g Apple crisp
Կալցիում 35mg 3mg Apple crisp
Երկաթ 0.82mg 0.13mg Apple crisp
Մագնեզիում 8mg 2mg Apple crisp
Ֆոսֆոր 28mg 141mg Gelatin dessert
Կալիում 78mg 7mg Apple crisp
Նատրիում 351mg 466mg Apple crisp
Ցինկ 0.18mg 0.01mg Apple crisp
Պղինձ 0.071mg 0.118mg Gelatin dessert
Մանգան 0.13mg 0.011mg Apple crisp
Սելեն 3.5µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 142IU 0IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg 0µg Apple crisp
Վիտամին E 0.38mg 0mg Apple crisp
Վիտամին C 2.2mg 0mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.003mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.081mg 0.041mg Apple crisp
Վիտամին B3 0.846mg 0.009mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.092mg 0.014mg Apple crisp
Վիտամին B6 0.04mg 0.001mg Apple crisp
Folate, total 16µg 3µg Apple crisp
Վիտամին K 4.1µg 0µg Apple crisp
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0.685g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 0g Apple crisp
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 0g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.685g)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 66.36g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Նատրիում (difference - 115mg)
Which food is lower in glycemic index?
Apple crisp
Apple crisp is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is richer in vitamins?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: