Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +64%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +97.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +537.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +232.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +561.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +397.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +311.5%
հավասար Սելեն - 3.2
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +64%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +97.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +537.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +400%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +232.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +561.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +397.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +311.5%
հավասար Սելեն - 3.2

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +241.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +481.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +79.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +49.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +200.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +485.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +115%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +241.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +481.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +79.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +49.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +200.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +485.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +115%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2635.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +340%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +570.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +112.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +40.2%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2635.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +340%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +570.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +112.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +40.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +314.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +136.5%
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +314.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +136.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Oh henry
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 63.6g Oh henry
Սպիտակուցներ 1.75g 7.7g Oh henry
Ճարպեր 3.43g 23g Oh henry
Ածխաջրեր 30.84g 65.5g Oh henry
Կալորիականություն 161kcal 462kcal Oh henry
Շաքար 19.68g 46.2g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 1.9g Oh henry
Կալցիում 35mg 69mg Oh henry
Երկաթ 0.82mg 0.5mg Apple crisp
Մագնեզիում 8mg 51mg Oh henry
Ֆոսֆոր 28mg 140mg Oh henry
Կալիում 78mg 259mg Oh henry
Նատրիում 351mg 193mg Oh henry
Ցինկ 0.18mg 1.19mg Oh henry
Պղինձ 0.071mg 0.353mg Oh henry
Մանգան 0.13mg 0.535mg Oh henry
Սելեն 3.5µg 3.2µg Apple crisp
Վիտամին A 142IU 0IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg 0µg Apple crisp
Վիտամին E 0.38mg 2.21mg Oh henry
Վիտամին C 2.2mg 0mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.149mg Oh henry
Վիտամին B2 0.081mg 0.121mg Oh henry
Վիտամին B3 0.846mg 2.545mg Oh henry
Վիտամին B5 0.092mg 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0.04mg 0.086mg Oh henry
Folate, total 16µg 44µg Oh henry
Վիտամին B12 0µg 0.2µg Oh henry
Վիտամին K 4.1µg 1.2µg Apple crisp
Խոլեստերին 0mg 7mg Apple crisp
Տրանս ճարպ 0.05g Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 9.6g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 5.53g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 2.706g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
23%
Oh henry
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 158mg)
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 26.52g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.915g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: