Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Banana pudding և Chunky bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Banana pudding vs Chunky bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1400%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.2%
հավասար Կալցիում - 100
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 34% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1400%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.2%
հավասար Կալցիում - 100

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2469.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +171.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1517.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +204%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +64.1%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
8% 28% 60% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 7.5 գ
Ճարպեր: 27.5 գ
Ածխաջրեր: 60 գ
Ջուր: 2.9 գ
Այլ: 2.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2469.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +171.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1517.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +204%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +64.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.2%
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 12.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Banana pudding Chunky bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Banana pudding Chunky bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.74g 57.5g Chunky bar
Սպիտակուցներ 2.76g 7.5g Chunky bar
Ճարպեր 1.7g 27.5g Chunky bar
Ածխաջրեր 19.74g 60g Chunky bar
Կալորիականություն 105kcal 475kcal Chunky bar
Շաքար 52.5g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0g 2.5g Chunky bar
Կալցիում 102mg 100mg Banana pudding
Երկաթ 0.06mg 0.9mg Chunky bar
Մագնեզիում 12mg Banana pudding
Ֆոսֆոր 216mg Banana pudding
Կալիում 131mg Banana pudding
Նատրիում 296mg 38mg Chunky bar
Ցինկ 0.33mg Banana pudding
Պղինձ 0.01mg Banana pudding
Մանգան 0.003mg Banana pudding
Սելեն 2µg Banana pudding
Վիտամին A 170IU 0IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 46µg Banana pudding
Վիտամին D 33IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg Banana pudding
Վիտամին C 0.8mg 0mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.033mg Banana pudding
Վիտամին B2 0.137mg Banana pudding
Վիտամին B3 0.072mg Banana pudding
Վիտամին B5 0.267mg Banana pudding
Վիտամին B6 0.036mg Banana pudding
Folate, total 4µg Banana pudding
Վիտամին B12 0.3µg Banana pudding
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 6mg 10mg Banana pudding
Տրանս ճարպ 0.16g Banana pudding
Հագեցած ճարպ 0.971g 12.5g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.46g Banana pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.118g Banana pudding

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Banana pudding Chunky bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Banana pudding
0%
Chunky bar
Mineral Summary Score
21%
Banana pudding
7%
Chunky bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Նատրիում (difference - 258mg)
Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 52.5g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.529g)
Which food is richer in minerals?
Banana pudding
Banana pudding is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Banana pudding
Banana pudding is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients
  2. Chunky bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167586/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: