Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Banana pudding և Flan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Banana pudding vs Flan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +325%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +21500%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +725%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +965%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +325%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +21500%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +725%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +16.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +50%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +965%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
0
Flan
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +855.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +113.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +364%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +855.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +113.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +364%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Banana pudding Flan
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Banana pudding Flan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.74g 91.6g Flan
Սպիտակուցներ 2.76g 0g Banana pudding
Ճարպեր 1.7g 0g Banana pudding
Ածխաջրեր 19.74g 91.6g Flan
Կալորիականություն 105kcal 348kcal Flan
Կալցիում 102mg 24mg Banana pudding
Երկաթ 0.06mg 0.08mg Flan
Մագնեզիում 12mg 0mg Banana pudding
Ֆոսֆոր 216mg 1mg Banana pudding
Կալիում 131mg 153mg Flan
Նատրիում 296mg 432mg Banana pudding
Ցինկ 0.33mg 0.04mg Banana pudding
Պղինձ 0.01mg 0.015mg Flan
Մանգան 0.003mg 0.007mg Flan
Սելեն 2µg 21.3µg Flan
Վիտամին A 170IU 0IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 0µg Banana pudding
Վիտամին D 33IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg Banana pudding
Վիտամին C 0.8mg 0mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.033mg 0mg Banana pudding
Վիտամին B2 0.137mg 0mg Banana pudding
Վիտամին B3 0.072mg 0mg Banana pudding
Վիտամին B5 0.267mg 0mg Banana pudding
Վիտամին B6 0.036mg 0mg Banana pudding
Folate, total 4µg 0µg Banana pudding
Վիտամին B12 0.3µg 0µg Banana pudding
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 6mg 0mg Flan
Հագեցած ճարպ 0.971g Flan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.46g Banana pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.118g Banana pudding

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Banana pudding Flan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Banana pudding
0%
Flan
Mineral Summary Score
21%
Banana pudding
20%
Flan

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Flan
Flan is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.971g)
Which food is lower in Նատրիում?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Նատրիում (difference - 136mg)
Which food is lower in glycemic index?
Banana pudding
Banana pudding is lower in glycemic index (difference - 66)
Which food is richer in vitamins?
Banana pudding
Banana pudding is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients
  2. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: