Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bit-o-honey և Flan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bit-o-honey vs Flan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2700%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +73.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +442.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +247.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1538.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2700%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1125%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +73.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +442.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +247.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1538.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
0
Flan
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +118.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.2%
հավասար Ջուր - 7.8
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +118.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.2%
հավասար Ջուր - 7.8

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bit-o-honey Flan
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bit-o-honey Flan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 80.69g 91.6g Flan
Սպիտակուցներ 2g 0g Bit-o-honey
Ճարպեր 7.5g 0g Bit-o-honey
Ածխաջրեր 80.89g 91.6g Flan
Կալորիականություն 375kcal 348kcal Bit-o-honey
Շաքար 48g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 0.2g 0g Bit-o-honey
Կալցիում 35mg 24mg Bit-o-honey
Երկաթ 0.2mg 0.08mg Bit-o-honey
Մագնեզիում 7mg 0mg Bit-o-honey
Ֆոսֆոր 28mg 1mg Bit-o-honey
Կալիում 44mg 153mg Flan
Նատրիում 295mg 432mg Bit-o-honey
Ցինկ 0.49mg 0.04mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.026mg 0.015mg Bit-o-honey
Մանգան 0.038mg 0.007mg Bit-o-honey
Սելեն 1.3µg 21.3µg Flan
Վիտամին E 0.3mg Bit-o-honey
Վիտամին C 0.8mg 0mg Bit-o-honey
Վիտամին B1 0.06mg 0mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.044mg 0mg Bit-o-honey
Վիտամին B3 0.069mg 0mg Bit-o-honey
Վիտամին B5 0.082mg 0mg Bit-o-honey
Վիտամին B6 0.009mg 0mg Bit-o-honey
Folate, total 2µg 0µg Bit-o-honey
Վիտամին B12 0.06µg 0µg Bit-o-honey
Choline, total 2.5mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 5.5g Flan
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g Bit-o-honey
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g Bit-o-honey

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bit-o-honey Flan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
4%
Bit-o-honey
0%
Flan
Mineral Summary Score
11%
Bit-o-honey
20%
Flan

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 48g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.5g)
Which food is lower in Նատրիում?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Նատրիում (difference - 137mg)
Which food is lower in glycemic index?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in glycemic index (difference - 66)
Which food is richer in minerals?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients
  2. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: