Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bit-o-honey և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bit-o-honey vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +82.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +535%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +477.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -51.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +82.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +535%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +477.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -51.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +106.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +259.1%
հավասար Ջուր - 8.2
հավասար Այլ - 1.23
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +106.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +259.1%
հավասար Ջուր - 8.2
հավասար Այլ - 1.23

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -68.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +410.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +249.1%
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -68.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +410.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +249.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bit-o-honey Almond joy
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bit-o-honey Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 80.69g 54.51g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 2g 4.13g Almond joy
Ճարպեր 7.5g 26.93g Almond joy
Ածխաջրեր 80.89g 59.51g Bit-o-honey
Կալորիականություն 375kcal 479kcal Almond joy
Շաքար 48g 48.34g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 0.2g 5g Almond joy
Կալցիում 35mg 64mg Almond joy
Երկաթ 0.2mg 1.27mg Almond joy
Մագնեզիում 7mg Bit-o-honey
Ֆոսֆոր 28mg 112mg Almond joy
Կալիում 44mg 254mg Almond joy
Նատրիում 295mg 142mg Almond joy
Ցինկ 0.49mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.026mg Bit-o-honey
Մանգան 0.038mg Bit-o-honey
Սելեն 1.3µg Bit-o-honey
Վիտամին A 0IU 42IU Almond joy
Վիտամին E 0.3mg Bit-o-honey
Վիտամին C 0.8mg 0.7mg Bit-o-honey
Վիտամին B1 0.06mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.044mg Bit-o-honey
Վիտամին B3 0.069mg Bit-o-honey
Վիտամին B5 0.082mg Bit-o-honey
Վիտամին B6 0.009mg Bit-o-honey
Folate, total 2µg Bit-o-honey
Վիտամին B12 0.06µg Bit-o-honey
Խոլեստերին 0mg 4mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 5.5g 17.59g Bit-o-honey
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g 5.26g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g 1.18g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bit-o-honey Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
4%
Bit-o-honey
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
11%
Bit-o-honey
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 0.34g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.09g)
Which food is richer in vitamins?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 153mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: