Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bit-o-honey և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bit-o-honey vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +103.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +163.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +23.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +69.2%
հավասար Կալցիում - 36
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +300%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +103.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +163.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +400%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +23.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +69.2%
հավասար Կալցիում - 36

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +204.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +253.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Վիտամին B1 - 0.056
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +59.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +204.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +253.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +350%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Վիտամին B1 - 0.056

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +126.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +92.6%
հավասար Ածխաջրեր - 87.73
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +126.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +24.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +92.6%
հավասար Ածխաջրեր - 87.73

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +87.3%
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +87.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bit-o-honey Tootsie roll
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bit-o-honey Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 80.69g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 2g 1.59g Bit-o-honey
Ճարպեր 7.5g 3.31g Bit-o-honey
Ածխաջրեր 80.89g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 375kcal 387kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 48g 56.32g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 0.2g 0.1g Bit-o-honey
Կալցիում 35mg 36mg Tootsie roll
Երկաթ 0.2mg 0.8mg Tootsie roll
Մագնեզիում 7mg 22mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 28mg 57mg Tootsie roll
Կալիում 44mg 116mg Tootsie roll
Նատրիում 295mg 44mg Tootsie roll
Ցինկ 0.49mg 0.4mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.026mg 0.13mg Tootsie roll
Մանգան 0.038mg 0.047mg Tootsie roll
Սելեն 1.3µg 2.2µg Tootsie roll
Վիտամին E 0.3mg 0.65mg Tootsie roll
Վիտամին C 0.8mg 0mg Bit-o-honey
Վիտամին B1 0.06mg 0.056mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.044mg 0.07mg Tootsie roll
Վիտամին B3 0.069mg 0.21mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.082mg 0.29mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.009mg 0.01mg Tootsie roll
Folate, total 2µg 9µg Tootsie roll
Վիտամին B12 0.06µg 0µg Bit-o-honey
Choline, total 2.5mg Bit-o-honey
Վիտամին K 0µg 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 0mg 2mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 5.5g 0.967g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g 1.929g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g 0.266g Bit-o-honey
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bit-o-honey Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
4%
Bit-o-honey
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
11%
Bit-o-honey
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 251mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.533g)
Which food is richer in minerals?
Tootsie roll
Tootsie roll is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 8.32g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: