Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Butterfinger և After eight սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Butterfinger vs After eight infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +176.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +38.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +176.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +38.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +223.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +161.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +412.2%
հավասար Ածխաջրեր - 79.53
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
2% 12% 80% 6%
Սպիտակուցներ: 1.67 գ
Ճարպեր: 11.9 գ
Ածխաջրեր: 79.53 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +223.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +58.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +161.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +412.2%
հավասար Ածխաջրեր - 79.53

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.3%
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 8.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Butterfinger After eight
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Butterfinger After eight Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.9g 77.13g After eight
Սպիտակուցներ 5.4g 1.67g Butterfinger
Ճարպեր 18.9g 11.9g Butterfinger
Ածխաջրեր 72.9g 79.53g After eight
Կալորիականություն 459kcal 432kcal Butterfinger
Շաքար 45.9g 66.6g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 2g 2.4g After eight
Կալցիում 36mg 13mg Butterfinger
Երկաթ 0.79mg 0.57mg Butterfinger
Մագնեզիում 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 97mg Butterfinger
Կալիում 220mg Butterfinger
Նատրիում 230mg 1mg After eight
Ցինկ 1mg Butterfinger
Պղինձ 0.193mg Butterfinger
Մանգան 0.49mg Butterfinger
Սելեն 2.9µg Butterfinger
Վիտամին E 1.72mg Butterfinger
Վիտամին B1 0.121mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.062mg Butterfinger
Վիտամին B3 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.37mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.069mg Butterfinger
Folate, total 28µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.04µg Butterfinger
Choline, total 15mg Butterfinger
Վիտամին K 2.2µg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.04g 0g After eight
Հագեցած ճարպ 9.5g 8.33g After eight
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.119g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.164g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Butterfinger After eight
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Butterfinger
0%
After eight
Mineral Summary Score
34%
Butterfinger
3%
After eight

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 20.7g)
Which food is richer in vitamins?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
After eight
After eight is lower in Նատրիում (difference - 229mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
After eight
After eight is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.17g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients
  2. After eight - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168766/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: