Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Butterfinger և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Butterfinger vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +118.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +70.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +942.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +31.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
հավասար Կալցիում - 36
հավասար Երկաթ - 0.8
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +118.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +70.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +150%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +942.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +31.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
հավասար Կալցիում - 36
հավասար Երկաթ - 0.8

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +164.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +116.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1161.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +590%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +211.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +336.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +164.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +116.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1161.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +590%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +211.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +336.4%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +471%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +130.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +443.9%
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +471%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +130.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +443.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +165.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1089.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.8%
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +165.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1089.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Butterfinger Tootsie roll
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Butterfinger Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.9g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 5.4g 1.59g Butterfinger
Ճարպեր 18.9g 3.31g Butterfinger
Ածխաջրեր 72.9g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 459kcal 387kcal Butterfinger
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 45.9g 56.32g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0.1g Butterfinger
Կալցիում 36mg 36mg
Երկաթ 0.79mg 0.8mg Tootsie roll
Մագնեզիում 48mg 22mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 97mg 57mg Butterfinger
Կալիում 220mg 116mg Butterfinger
Նատրիում 230mg 44mg Tootsie roll
Ցինկ 1mg 0.4mg Butterfinger
Պղինձ 0.193mg 0.13mg Butterfinger
Մանգան 0.49mg 0.047mg Butterfinger
Սելեն 2.9µg 2.2µg Butterfinger
Վիտամին E 1.72mg 0.65mg Butterfinger
Վիտամին B1 0.121mg 0.056mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.062mg 0.07mg Tootsie roll
Վիտամին B3 2.649mg 0.21mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.37mg 0.29mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.069mg 0.01mg Butterfinger
Folate, total 28µg 9µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.04µg 0µg Butterfinger
Choline, total 15mg Butterfinger
Վիտամին K 2.2µg 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 0mg 2mg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.04g Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 9.5g 0.967g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.119g 1.929g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.164g 0.266g Butterfinger
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Butterfinger Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Butterfinger
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
34%
Butterfinger
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 186mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.533g)
Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 10.42g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: