Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Butterfinger և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Butterfinger vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +60.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -38.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +60.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +15.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -38.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +42.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +566.7%
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +42.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +566.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +168.1%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.26
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +168.1%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.26

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Butterfinger Almond joy
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Butterfinger Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.9g 54.51g Butterfinger
Սպիտակուցներ 5.4g 4.13g Butterfinger
Ճարպեր 18.9g 26.93g Almond joy
Ածխաջրեր 72.9g 59.51g Butterfinger
Կալորիականություն 459kcal 479kcal Almond joy
Շաքար 45.9g 48.34g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 2g 5g Almond joy
Կալցիում 36mg 64mg Almond joy
Երկաթ 0.79mg 1.27mg Almond joy
Մագնեզիում 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 97mg 112mg Almond joy
Կալիում 220mg 254mg Almond joy
Նատրիում 230mg 142mg Almond joy
Ցինկ 1mg Butterfinger
Պղինձ 0.193mg Butterfinger
Մանգան 0.49mg Butterfinger
Սելեն 2.9µg Butterfinger
Վիտամին A 0IU 42IU Almond joy
Վիտամին E 1.72mg Butterfinger
Վիտամին C 0mg 0.7mg Almond joy
Վիտամին B1 0.121mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.062mg Butterfinger
Վիտամին B3 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.37mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.069mg Butterfinger
Folate, total 28µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.04µg Butterfinger
Choline, total 15mg Butterfinger
Վիտամին K 2.2µg Butterfinger
Խոլեստերին 0mg 4mg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.04g Almond joy
Հագեցած ճարպ 9.5g 17.59g Butterfinger
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.119g 5.26g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.164g 1.18g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Butterfinger Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Butterfinger
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
34%
Butterfinger
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 2.44g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.09g)
Which food is richer in vitamins?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 88mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: