Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Butterfinger և Bit-o-honey սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Butterfinger vs Bit-o-honey infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +295%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +585.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +246.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +400%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +642.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1189.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +123.1%
հավասար Կալցիում - 35
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +295%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +585.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +246.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +400%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +642.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1189.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +123.1%
հավասար Կալցիում - 35

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +473.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +101.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +40.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3739.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +351.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +50%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +473.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +101.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +40.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3739.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +351.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +666.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +50%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +170%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +152%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +19.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +574.8%
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +170%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +152%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +19.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +574.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +397%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +836.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -42.1%
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +397%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +836.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -42.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Butterfinger Bit-o-honey
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Butterfinger Bit-o-honey Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.9g 80.69g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 5.4g 2g Butterfinger
Ճարպեր 18.9g 7.5g Butterfinger
Ածխաջրեր 72.9g 80.89g Bit-o-honey
Կալորիականություն 459kcal 375kcal Butterfinger
Շաքար 45.9g 48g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0.2g Butterfinger
Կալցիում 36mg 35mg Butterfinger
Երկաթ 0.79mg 0.2mg Butterfinger
Մագնեզիում 48mg 7mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 97mg 28mg Butterfinger
Կալիում 220mg 44mg Butterfinger
Նատրիում 230mg 295mg Butterfinger
Ցինկ 1mg 0.49mg Butterfinger
Պղինձ 0.193mg 0.026mg Butterfinger
Մանգան 0.49mg 0.038mg Butterfinger
Սելեն 2.9µg 1.3µg Butterfinger
Վիտամին E 1.72mg 0.3mg Butterfinger
Վիտամին C 0mg 0.8mg Bit-o-honey
Վիտամին B1 0.121mg 0.06mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.062mg 0.044mg Butterfinger
Վիտամին B3 2.649mg 0.069mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.37mg 0.082mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.069mg 0.009mg Butterfinger
Folate, total 28µg 2µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.04µg 0.06µg Bit-o-honey
Choline, total 15mg 2.5mg Butterfinger
Վիտամին K 2.2µg 0µg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.04g 0g Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 9.5g 5.5g Bit-o-honey
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.119g 1.03g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.164g 0.338g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Butterfinger Bit-o-honey
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Butterfinger
4%
Bit-o-honey
Mineral Summary Score
34%
Butterfinger
11%
Bit-o-honey

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 2.1g)
Which food is lower in Նատրիում?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Նատրիում (difference - 65mg)
Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients
  2. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: