Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Candy bar և 3 musketeers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Candy bar vs 3 musketeers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +279.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +346.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +206%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +616.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +399.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +676.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +147.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 37% 79% 132% 36% 21% 108% 258% 163% 26%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +279.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +346.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +206%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -19.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +616.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +399.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +676.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +147.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +318.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +194.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3344.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +259.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1019900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1775%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +141%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 82% 0% 0% 25% 33% 149% 50% 35308% 57% 0% 17% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 7% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +318.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +194.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3344.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +259.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1019900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1775%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +141%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +496.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +164.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +64.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +262.5%
16% 34% 47% 2%
Սպիտակուցներ: 15.5 գ
Ճարպեր: 33.7 գ
Ածխաջրեր: 47.4 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 1.8 գ
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +496.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +164.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +64.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +262.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +604.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3270.3%
15% 52% 33%
Հագեցած ճարպ: 4.678 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 16.721 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 10.65 գ
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +604.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +3270.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Candy bar 3 musketeers
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Candy bar 3 musketeers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 76.27g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 15.5g 2.6g Candy bar
Ճարպեր 33.7g 12.75g Candy bar
Ածխաջրեր 47.4g 77.77g 3 musketeers
Կալորիականություն 522kcal 436kcal Candy bar
Շաքար 42.22g 66.89g Candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 4.1g 1.5g Candy bar
Կալցիում 78mg 54mg Candy bar
Երկաթ 0.97mg 0.67mg Candy bar
Մագնեզիում 110mg 29mg Candy bar
Ֆոսֆոր 308mg 69mg Candy bar
Կալիում 407mg 133mg Candy bar
Նատրիում 156mg 194mg Candy bar
Ցինկ 3.94mg 0.55mg Candy bar
Պղինձ 0.774mg 0.155mg Candy bar
Մանգան 1.243mg 0.16mg Candy bar
Սելեն 4.7µg 1.9µg Candy bar
Վիտամին A 0IU 67IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 0µg 20µg 3 musketeers
Վիտամին E 4.1mg 0.98mg Candy bar
Վիտամին C 0mg 0.2mg 3 musketeers
Վիտամին B1 0.1mg 0.034mg Candy bar
Վիտամին B2 0.14mg 0.056mg Candy bar
Վիտամին B3 7.922mg 0.23mg Candy bar
Վիտամին B5 0.83mg 0.231mg Candy bar
Վիտամին B6 153mg 0.015mg Candy bar
Folate, total 75µg 4µg Candy bar
Վիտամին B12 0µg 0.16µg 3 musketeers
Choline, total 29.4mg 12.2mg Candy bar
Վիտամին K 0µg 2.9µg 3 musketeers
Տրիպտոֆան 0.149mg Candy bar
Տրեոնին 0.52mg Candy bar
Իզոլեյցին 0.534mg Candy bar
Լեյցին 0.986mg Candy bar
Լիզին 0.545mg Candy bar
Մեթիոնին 0.185mg Candy bar
Ֆենիլալանին 0.787mg Candy bar
Վալին 0.638mg Candy bar
Հիստիդին 0.385mg Candy bar
Խոլեստերին 0mg 5mg Candy bar
Տրանս ճարպ 0.129g Candy bar
Հագեցած ճարպ 4.678g 8.646g Candy bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 16.721g 2.373g Candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 10.65g 0.316g Candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Candy bar 3 musketeers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2748%
Candy bar
8%
3 musketeers
Mineral Summary Score
88%
Candy bar
23%
3 musketeers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Candy bar
Candy bar is lower in Շաքար (difference - 24.67g)
Which food is lower in Նատրիում?
Candy bar
Candy bar is lower in Նատրիում (difference - 38mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Candy bar
Candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Candy bar
Candy bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.968g)
Which food is richer in minerals?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
3 musketeers
3 musketeers is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169585/nutrients
  2. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: