Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Candy bar և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Candy bar vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +646.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +118.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +5714.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +39300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +555.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +11200%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +42.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 37% 79% 132% 36% 21% 108% 258% 163% 26%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +646.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +5400%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +118.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +5714.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +39300%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +555.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +11200%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +42.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +241.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +87922.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +5828.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15299900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +740%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 82% 0% 0% 25% 33% 149% 50% 35308% 57% 0% 17% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +3233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +241.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +87922.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +5828.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15299900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +740%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +98.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +60%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +157.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +90.9%
16% 34% 47% 2%
Սպիտակուցներ: 15.5 գ
Ճարպեր: 33.7 գ
Ածխաջրեր: 47.4 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 1.8 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +98.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +60%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +157.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +90.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Candy bar Gelatin dessert
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Candy bar Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 15.5g 7.8g Candy bar
Ճարպեր 33.7g 0g Candy bar
Ածխաջրեր 47.4g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 522kcal 381kcal Candy bar
Շաքար 42.22g 86.04g Candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 4.1g 0g Candy bar
Կալցիում 78mg 3mg Candy bar
Երկաթ 0.97mg 0.13mg Candy bar
Մագնեզիում 110mg 2mg Candy bar
Ֆոսֆոր 308mg 141mg Candy bar
Կալիում 407mg 7mg Candy bar
Նատրիում 156mg 466mg Candy bar
Ցինկ 3.94mg 0.01mg Candy bar
Պղինձ 0.774mg 0.118mg Candy bar
Մանգան 1.243mg 0.011mg Candy bar
Սելեն 4.7µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին E 4.1mg 0mg Candy bar
Վիտամին B1 0.1mg 0.003mg Candy bar
Վիտամին B2 0.14mg 0.041mg Candy bar
Վիտամին B3 7.922mg 0.009mg Candy bar
Վիտամին B5 0.83mg 0.014mg Candy bar
Վիտամին B6 153mg 0.001mg Candy bar
Folate, total 75µg 3µg Candy bar
Choline, total 29.4mg 3.5mg Candy bar
Տրիպտոֆան 0.149mg 0mg Candy bar
Տրեոնին 0.52mg 0.151mg Candy bar
Իզոլեյցին 0.534mg 0.118mg Candy bar
Լեյցին 0.986mg 0.251mg Candy bar
Լիզին 0.545mg 0.354mg Candy bar
Մեթիոնին 0.185mg 0.062mg Candy bar
Ֆենիլալանին 0.787mg 0.177mg Candy bar
Վալին 0.638mg 0.213mg Candy bar
Հիստիդին 0.385mg 0.068mg Candy bar
Հագեցած ճարպ 4.678g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 16.721g 0g Candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 10.65g 0g Candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Candy bar Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2748%
Candy bar
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
88%
Candy bar
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.678g)
Which food is lower in Շաքար?
Candy bar
Candy bar is lower in Շաքար (difference - 43.82g)
Which food is lower in Նատրիում?
Candy bar
Candy bar is lower in Նատրիում (difference - 310mg)
Which food is lower in glycemic index?
Candy bar
Candy bar is lower in glycemic index (difference - 2)
Which food is richer in minerals?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169585/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: