Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Caramello և Dove milk chocolate սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Caramello vs Dove milk chocolate infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -48.4%
հավասար Երկաթ - 1.11
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -48.4%
հավասար Երկաթ - 1.11

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +112.5%
հավասար Վիտամին A - 292
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +112.5%
հավասար Վիտամին A - 292

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +321.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +112.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +49.7%
հավասար Սպիտակուցներ - 5.94
հավասար Ածխաջրեր - 59.78
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +321.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +112.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +49.7%
հավասար Սպիտակուցներ - 5.94
հավասար Ածխաջրեր - 59.78

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -33.9%
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -33.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Caramello Dove milk chocolate
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Caramello Dove milk chocolate Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.61g 57.38g Caramello
Սպիտակուցներ 6.19g 5.94g Caramello
Ճարպեր 21.19g 31.72g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 63.81g 59.78g Caramello
Կալորիականություն 462kcal 546kcal Dove milk chocolate
Շաքար 56.92g 55.45g Dove milk chocolate
Բջջանյութ(Fiber) 1.2g 2.4g Dove milk chocolate
Կալցիում 213mg 160mg Caramello
Երկաթ 1.09mg 1.11mg Dove milk chocolate
Ֆոսֆոր 150mg Caramello
Կալիում 341mg Caramello
Նատրիում 122mg 63mg Dove milk chocolate
Վիտամին A 303IU 292IU Caramello
Վիտամին C 1.7mg 0.8mg Caramello
Խոլեստերին 27mg 18mg Dove milk chocolate
Տրանս ճարպ 0.246g Caramello
Հագեցած ճարպ 12.72g 19.24g Caramello
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.29g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.63g Caramello

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Caramello Dove milk chocolate
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Caramello
2%
Dove milk chocolate
Mineral Summary Score
22%
Caramello
10%
Dove milk chocolate

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Շաքար (difference - 1.47g)
Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 59mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Caramello
Caramello is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.52g)
Which food is lower in glycemic index?
Caramello
Caramello is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is richer in minerals?
Caramello
Caramello is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients
  2. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: