Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Caramello և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Caramello vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +7000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +172.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +14900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +6720%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +7000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +172.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +14900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +6720%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
11
Gumdrop
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +579%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1920%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +55%
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +579%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1920%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +55%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Caramello Gumdrop
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Caramello Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.61g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 6.19g 0g Caramello
Ճարպեր 21.19g 0g Caramello
Ածխաջրեր 63.81g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 462kcal 396kcal Caramello
Շաքար 56.92g 58.97g Caramello
Բջջանյութ(Fiber) 1.2g 0.1g Caramello
Կալցիում 213mg 3mg Caramello
Երկաթ 1.09mg 0.4mg Caramello
Մագնեզիում 1mg Gumdrop
Ֆոսֆոր 150mg 1mg Caramello
Կալիում 341mg 5mg Caramello
Նատրիում 122mg 44mg Gumdrop
Պղինձ 0.012mg Gumdrop
Մանգան 0.01mg Gumdrop
Սելեն 0.8µg Gumdrop
Վիտամին A 303IU 0IU Caramello
Վիտամին C 1.7mg 0mg Caramello
Վիտամին B1 0.006mg Gumdrop
Վիտամին B2 0.013mg Gumdrop
Վիտամին B3 0.01mg Gumdrop
Վիտամին B5 0.012mg Gumdrop
Վիտամին B6 0.005mg Gumdrop
Խոլեստերին 27mg 0mg Gumdrop
Հագեցած ճարպ 12.72g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.29g 0g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.63g 0g Caramello

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Caramello Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Caramello
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
22%
Caramello
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 78mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 27mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.72g)
Which food is richer in vitamins?
Gumdrop
Gumdrop is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Caramello
Caramello is lower in Շաքար (difference - 2.05g)
Which food is lower in glycemic index?
Caramello
Caramello is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Caramello
Caramello is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: