Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Cardoon և Rapini սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Cardoon vs Rapini infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Rapini
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +450%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +205.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +217.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +352.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +400%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 26% 30% 9.9% 35% 22% 4.6% 77% 33% 1.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 80% 16% 31% 17% 4.3% 21% 14% 52% 5.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +104.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +450%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +205.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +217.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +352.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +400%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
10
Rapini
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +910%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +330%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +307%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +22.1%
հավասար Վիտամին B5 - 0.322
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 6.7% 5% 6.9% 5.6% 20% 27% 51% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 157% 32% 0% 67% 41% 30% 23% 19% 39% 62% 0% 10% 560%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +910%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +710%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +330%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +307%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +22.1%
հավասար Վիտամին B5 - 0.322

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
2
Rapini
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +42.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +352.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +390%
հավասար Ջուր - 92.55
4% 94%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 4.07 գ
Ջուր: 94 գ
Այլ: 1.13 գ
3% 3% 93%
Սպիտակուցներ: 3.17 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 2.85 գ
Ջուր: 92.55 գ
Այլ: 0.94 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +42.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +352.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +390%
հավասար Ջուր - 92.55

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Rapini
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -78%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +217.1%
16% 26% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.011 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.018 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.041 գ
24% 13% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.13 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -78%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +217.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Cardoon Rapini
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Cardoon Rapini Opinion
Զուտ ածխաջրեր 2.47g 0.15g Cardoon
Սպիտակուցներ 0.7g 3.17g Rapini
Ճարպեր 0.1g 0.49g Rapini
Ածխաջրեր 4.07g 2.85g Cardoon
Կալորիականություն 17kcal 22kcal Rapini
Ֆրուկտոզա 0.17g Rapini
Շաքար 0.38g Cardoon
Բջջանյութ(Fiber) 1.6g 2.7g Rapini
Կալցիում 70mg 108mg Rapini
Երկաթ 0.7mg 2.14mg Rapini
Մագնեզիում 42mg 22mg Cardoon
Ֆոսֆոր 23mg 73mg Rapini
Կալիում 400mg 196mg Cardoon
Նատրիում 170mg 33mg Rapini
Ցինկ 0.17mg 0.77mg Rapini
Պղինձ 0.231mg 0.042mg Cardoon
Մանգան 0.256mg 0.395mg Rapini
Սելեն 0.2µg 1µg Rapini
Վիտամին A 0IU 2622IU Rapini
Վիտամին A, RAE 0µg 131µg Rapini
Վիտամին E 1.62mg Rapini
Վիտամին C 2mg 20.2mg Rapini
Վիտամին B1 0.02mg 0.162mg Rapini
Վիտամին B2 0.03mg 0.129mg Rapini
Վիտամին B3 0.3mg 1.221mg Rapini
Վիտամին B5 0.338mg 0.322mg Cardoon
Վիտամին B6 0.116mg 0.171mg Rapini
Folate, total 68µg 83µg Rapini
Choline, total 18.3mg Rapini
Վիտամին K 224µg Rapini
Տրիպտոֆան 0.043mg Rapini
Տրեոնին 0.106mg Rapini
Իզոլեյցին 0.104mg Rapini
Լեյցին 0.17mg Rapini
Լիզին 0.198mg Rapini
Մեթիոնին 0.048mg Rapini
Ֆենիլալանին 0.128mg Rapini
Վալին 0.153mg Rapini
Հիստիդին 0.066mg Rapini
Հագեցած ճարպ 0.011g 0.05g Cardoon
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.018g 0.026g Rapini
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.041g 0.13g Rapini

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Cardoon Rapini
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Cardoon
80%
Rapini
Mineral Summary Score
26%
Cardoon
27%
Rapini

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rapini
Rapini is lower in Նատրիում (difference - 137mg)
Which food is richer in vitamins?
Rapini
Rapini is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Cardoon
Cardoon is lower in Շաքար (difference - 0.38g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Cardoon
Cardoon is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.039g)
Which food is lower in glycemic index?
Cardoon
Cardoon is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
Cardoon
Cardoon is cheaper (difference - $0.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Cardoon - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169981/nutrients
  2. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: