Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և After eight սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs After eight infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2230.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +126.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2230.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +126.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
13
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +388%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +163.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +343.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +309.1%
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
2% 12% 80% 6%
Սպիտակուցներ: 1.67 գ
Ճարպեր: 11.9 գ
Ածխաջրեր: 79.53 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +388%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +163.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +343.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +309.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -71.3%
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 8.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -71.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob After eight
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob After eight Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 77.13g After eight
Սպիտակուցներ 8.15g 1.67g Carob
Ճարպեր 31.36g 11.9g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 79.53g After eight
Կալորիականություն 540kcal 432kcal Carob
Շաքար 34.11g 66.6g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 2.4g Carob
Կալցիում 303mg 13mg Carob
Երկաթ 1.29mg 0.57mg Carob
Մագնեզիում 36mg Carob
Ֆոսֆոր 126mg Carob
Կալիում 633mg Carob
Նատրիում 107mg 1mg After eight
Ցինկ 3.53mg Carob
Պղինձ 0.183mg Carob
Մանգան 0.14mg Carob
Սելեն 5.2µg Carob
Վիտամին A 10IU 0IU Carob
Վիտամին A, RAE 1µg 0µg Carob
Վիտամին E 1.57mg Carob
Վիտամին C 0.5mg 0mg Carob
Վիտամին B1 0.1mg Carob
Վիտամին B2 0.178mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg Carob
Վիտամին B5 0.75mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg Carob
Folate, total 21µg Carob
Վիտամին B12 0.28µg Carob
Choline, total 19mg Carob
Վիտամին K 7.7µg Carob
Խոլեստերին 1mg 0mg After eight
Հագեցած ճարպ 29.018g 8.33g After eight
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g Carob
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g Carob

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob After eight
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Carob
0%
After eight
Mineral Summary Score
49%
Carob
3%
After eight

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 32.49g)
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
After eight
After eight is lower in Նատրիում (difference - 106mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
After eight
After eight is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
After eight
After eight is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 20.688g)
Which food is lower in glycemic index?
After eight
After eight is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. After eight - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168766/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: