Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +741.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +29.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +187.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -53.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +253%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +79.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +250%
հավասար Պղինձ - 0.193
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +741.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +63.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +29.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +187.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -53.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +253%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +79.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +250%
հավասար Պղինձ - 0.193

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +187.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +102.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +88.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +154.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
հավասար Վիտամին E - 1.72
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +187.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +102.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +88.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +154.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
հավասար Վիտամին E - 1.72

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +50.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +65.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +25.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +29.5%
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +50.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +65.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +25.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +69.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +29.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +959.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +972.5%
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +959.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +972.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Butterfinger
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 70.9g Butterfinger
Սպիտակուցներ 8.15g 5.4g Carob
Ճարպեր 31.36g 18.9g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 72.9g Butterfinger
Կալորիականություն 540kcal 459kcal Carob
Շաքար 34.11g 45.9g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 2g Carob
Կալցիում 303mg 36mg Carob
Երկաթ 1.29mg 0.79mg Carob
Մագնեզիում 36mg 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 126mg 97mg Carob
Կալիում 633mg 220mg Carob
Նատրիում 107mg 230mg Carob
Ցինկ 3.53mg 1mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.193mg Butterfinger
Մանգան 0.14mg 0.49mg Butterfinger
Սելեն 5.2µg 2.9µg Carob
Վիտամին A 10IU 0IU Carob
Վիտամին A, RAE 1µg 0µg Carob
Վիտամին E 1.57mg 1.72mg Butterfinger
Վիտամին C 0.5mg 0mg Carob
Վիտամին B1 0.1mg 0.121mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.178mg 0.062mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.75mg 0.37mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.069mg Carob
Folate, total 21µg 28µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.28µg 0.04µg Carob
Վիտամին K 7.7µg 2.2µg Carob
Խոլեստերին 1mg 0mg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0g 0.04g Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 9.5g Butterfinger
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 5.119g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 3.164g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Carob
17%
Butterfinger
Mineral Summary Score
49%
Carob
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 11.79g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 123mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 19.518g)
Which food is lower in glycemic index?
Butterfinger
Butterfinger is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: