Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +373.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +149.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.6%
հավասար Երկաթ - 1.27
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +373.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +149.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -24.6%
հավասար Երկաթ - 1.27

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +320%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +320%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +97.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +116.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +432.5%
հավասար Ածխաջրեր - 59.51
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +97.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +16.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +116.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +432.5%
հավասար Ածխաջրեր - 59.51

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -39.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +989%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +300%
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -39.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +989%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +300%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Almond joy
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 54.51g Almond joy
Սպիտակուցներ 8.15g 4.13g Carob
Ճարպեր 31.36g 26.93g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 59.51g Almond joy
Կալորիականություն 540kcal 479kcal Carob
Շաքար 34.11g 48.34g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 5g Almond joy
Կալցիում 303mg 64mg Carob
Երկաթ 1.29mg 1.27mg Carob
Մագնեզիում 36mg Carob
Ֆոսֆոր 126mg 112mg Carob
Կալիում 633mg 254mg Carob
Նատրիում 107mg 142mg Carob
Ցինկ 3.53mg Carob
Պղինձ 0.183mg Carob
Մանգան 0.14mg Carob
Սելեն 5.2µg Carob
Վիտամին A 10IU 42IU Almond joy
Վիտամին A, RAE 1µg Carob
Վիտամին E 1.57mg Carob
Վիտամին C 0.5mg 0.7mg Almond joy
Վիտամին B1 0.1mg Carob
Վիտամին B2 0.178mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg Carob
Վիտամին B5 0.75mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg Carob
Folate, total 21µg Carob
Վիտամին B12 0.28µg Carob
Վիտամին K 7.7µg Carob
Խոլեստերին 1mg 4mg Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 17.59g Almond joy
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 5.26g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 1.18g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Carob
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
49%
Carob
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 14.23g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 35mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 3mg)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Almond joy
Almond joy is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.428g)
Which food is lower in glycemic index?
Almond joy
Almond joy is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: