Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Gumdrop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Gumdrop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
9
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +222.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +3500%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +12500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12560%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1425%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +550%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10000%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +222.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +3500%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +12500%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12560%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1425%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +550%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
12
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1269.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +10300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +6150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1269.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +10300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +6150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2500%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Carob
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +54%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +2560%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +75.7%
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +54%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +2560%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +75.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Gumdrop
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Gumdrop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 98.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 8.15g 0g Carob
Ճարպեր 31.36g 0g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 98.9g Gumdrop
Կալորիականություն 540kcal 396kcal Carob
Շաքար 34.11g 58.97g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 0.1g Carob
Կալցիում 303mg 3mg Carob
Երկաթ 1.29mg 0.4mg Carob
Մագնեզիում 36mg 1mg Carob
Ֆոսֆոր 126mg 1mg Carob
Կալիում 633mg 5mg Carob
Նատրիում 107mg 44mg Gumdrop
Ցինկ 3.53mg 0mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.012mg Carob
Մանգան 0.14mg 0.01mg Carob
Սելեն 5.2µg 0.8µg Carob
Վիտամին A 10IU 0IU Carob
Վիտամին A, RAE 1µg 0µg Carob
Վիտամին E 1.57mg 0mg Carob
Վիտամին C 0.5mg 0mg Carob
Վիտամին B1 0.1mg 0.006mg Carob
Վիտամին B2 0.178mg 0.013mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 0.01mg Carob
Վիտամին B5 0.75mg 0.012mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.005mg Carob
Folate, total 21µg 0µg Carob
Վիտամին B12 0.28µg 0µg Carob
Choline, total 19mg 0mg Carob
Վիտամին K 7.7µg 0µg Carob
Խոլեստերին 1mg 0mg Gumdrop
Հագեցած ճարպ 29.018g 0g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 0g Carob
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 0g Carob

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Gumdrop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Carob
1%
Gumdrop
Mineral Summary Score
49%
Carob
3%
Gumdrop

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 63mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 29.018g)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 24.86g)
Which food is lower in glycemic index?
Carob
Carob is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is cheaper?
Carob
Carob is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: