Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Cassava և Sauerkraut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Cassava and Sauerkraut

  • Cassava has more Մանգան, Վիտամին C, and Վիտամին B1, however Sauerkraut is higher in Երկաթ, and Վիտամին K.
  • Sauerkraut covers your daily need of Նատրիում 28% more than Cassava.
  • Cassava has 6 times more Վիտամին B3 than Sauerkraut. While Cassava has 0.854mg of Վիտամին B3, Sauerkraut has only 0.143mg.
  • Cassava has less Նատրիում.

These are the specific foods used in this comparison Cassava, raw and Sauerkraut, canned, solids and liquids.

Infographic

Cassava vs Sauerkraut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +61.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +35%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +59.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +78.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +444.4%
հավասար Պղինձ - 0.096
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 5% 11% 15% 12% 24% 2% 10% 34%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 9% 56% 10% 9% 15% 87% 6% 32%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +61.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +35%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +59.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -97.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +78.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +444.4%
հավասար Պղինձ - 0.096

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +35.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +118.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +497.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +47.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +584.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 4% 0% 69% 22% 12% 17% 7% 21% 21% 0% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 3% 0% 49% 6% 6% 3% 6% 30% 18% 0% 33%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +35.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +118.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +497.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +38.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +47.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +584.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +49.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +789.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +55%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +246.8%
38% 60%
Սպիտակուցներ: 1.36 գ
Ճարպեր: 0.28 գ
Ածխաջրեր: 38.06 գ
Ջուր: 59.68 գ
Այլ: 0.62 գ
4% 93% 2%
Սպիտակուցներ: 0.91 գ
Ճարպեր: 0.14 գ
Ածխաջրեր: 4.28 գ
Ջուր: 92.52 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +49.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +789.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +55%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +246.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +476.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +39.6%
38% 38% 24%
Հագեցած ճարպ: 0.074 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.075 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.048 գ
30% 11% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.034 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.013 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.067 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +476.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +39.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Cassava Sauerkraut
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Cassava Sauerkraut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 36.26g 1.38g Cassava
Սպիտակուցներ 1.36g 0.91g Cassava
Ճարպեր 0.28g 0.14g Cassava
Ածխաջրեր 38.06g 4.28g Cassava
Կալորիականություն 160kcal 19kcal Cassava
Ֆրուկտոզա 0.04g Sauerkraut
Շաքար 1.7g 1.78g Cassava
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g 2.9g Sauerkraut
Կալցիում 16mg 30mg Sauerkraut
Երկաթ 0.27mg 1.47mg Sauerkraut
Մագնեզիում 21mg 13mg Cassava
Ֆոսֆոր 27mg 20mg Cassava
Կալիում 271mg 170mg Cassava
Նատրիում 14mg 661mg Cassava
Ցինկ 0.34mg 0.19mg Cassava
Պղինձ 0.1mg 0.096mg Cassava
Վիտամին A 13IU 18IU Sauerkraut
Վիտամին A, RAE 1µg 1µg
Վիտամին E 0.19mg 0.14mg Cassava
Վիտամին C 20.6mg 14.7mg Cassava
Վիտամին B1 0.087mg 0.021mg Cassava
Վիտամին B2 0.048mg 0.022mg Cassava
Վիտամին B3 0.854mg 0.143mg Cassava
Վիտամին B5 0.107mg 0.093mg Cassava
Վիտամին B6 0.088mg 0.13mg Sauerkraut
Folate, total 27µg 24µg Cassava
Վիտամին K 1.9µg 13µg Sauerkraut
Տրիպտոֆան 0.019mg 0.008mg Cassava
Տրեոնին 0.028mg 0.025mg Cassava
Իզոլեյցին 0.027mg 0.021mg Cassava
Լեյցին 0.039mg 0.029mg Cassava
Լիզին 0.044mg 0.031mg Cassava
Մեթիոնին 0.011mg 0.009mg Cassava
Ֆենիլալանին 0.026mg 0.023mg Cassava
Վալին 0.035mg 0.03mg Cassava
Հիստիդին 0.02mg 0.016mg Cassava
Հագեցած ճարպ 0.074g 0.034g Sauerkraut
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.075g 0.013g Cassava
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.048g 0.067g Sauerkraut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Cassava Sauerkraut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14%
Cassava
13%
Sauerkraut
Mineral Summary Score
14%
Cassava
28%
Sauerkraut

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sauerkraut
Sauerkraut is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.04g)
Which food is lower in glycemic index?
Sauerkraut
Sauerkraut is lower in glycemic index (difference - 62)
Which food is lower in Շաքար?
Cassava
Cassava is lower in Շաքար (difference - 0.08g)
Which food is lower in Նատրիում?
Cassava
Cassava is lower in Նատրիում (difference - 647mg)
Which food is cheaper?
Cassava
Cassava is cheaper (difference - $0.8)
Which food is richer in vitamins?
Cassava
Cassava is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Cassava - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169985/nutrients
  2. Sauerkraut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169279/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: