Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Chapati (Roti) թե՞ Naan — Սննդարարության Համեմատություն

Համեմատել
Chapati (Roti)
vs
Naan

Infographic

Chapati (Roti) vs Naan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +24.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +63.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +21.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19%
հավասար Կալիում - 185
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 83% 40% 68% 18% 39% 43% 77% 228% 146%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 18% 65% 49% 81% 17% 61% 34% 53% 183% 63%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +24.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +63.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +21.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19%
հավասար Կալիում - 185

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
2
Naan
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +155.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +28.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +118.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +181.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +140%
հավասար Վիտամին B2 - 0.18
հավասար Վիտամին K - 3.3
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 11% 0% 0% 113% 42% 87% 34% 65% 34% 0% 9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 27% 0% 0% 44% 42% 68% 0% 30% 12% 0% 9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +155.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +28.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +118.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +181.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +140%
հավասար Վիտամին B2 - 0.18
հավասար Վիտամին K - 3.3

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +37.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +29.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +43.2%
հավասար Ածխաջրեր - 46.21
հավասար Ջուր - 34.9
8% 9% 46% 35%
Սպիտակուցներ: 7.85 գ
Ճարպեր: 9.2 գ
Ածխաջրեր: 46.13 գ
Ջուր: 35.43 գ
Այլ: 1.39 գ
10% 7% 46% 35% 2%
Սպիտակուցներ: 10.2 գ
Ճարպեր: 6.7 գ
Ածխաջրեր: 46.21 գ
Ջուր: 34.9 գ
Այլ: 1.99 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +37.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +29.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +43.2%
հավասար Ածխաջրեր - 46.21
հավասար Ջուր - 34.9

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +65.3%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 1.946
54% 34% 12%
Հագեցած ճարպ: 3.311 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.091 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.761 գ
48% 32% 21%
Հագեցած ճարպ: 2.907 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.946 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.258 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +65.3%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 1.946

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +31.3%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +196.3%
Պարունակում է ավելի շատ Լակտոզա +∞%
հավասար Օսլա - 36
92% 5%
Օսլա: 33.67 գ
Սախարոզ: 0.4 գ
Գլյուկոզա: 0.3 գ
Ֆրուկտոզա: 0.27 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 1.97 գ
Գալակտոզա: 0 գ
91% 2% 4%
Օսլա: 36 գ
Սախարոզ: 0 գ
Գլյուկոզա: 0.6 գ
Ֆրուկտոզա: 0.8 գ
Լակտոզա: 0.5 գ
Մալթոզ: 1.5 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +31.3%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +196.3%
Պարունակում է ավելի շատ Լակտոզա +∞%
հավասար Օսլա - 36

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chapati (Roti) Naan
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chapati (Roti) Naan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 36.43g 41.41g Naan
Սպիտակուցներ 7.85g 10.2g Naan
Ճարպեր 9.2g 6.7g Chapati (Roti)
Ածխաջրեր 46.13g 46.21g Naan
Կալորիականություն 299kcal 286kcal Chapati (Roti)
Օսլա 33.67g 36g Naan
Ֆրուկտոզա 0.27g 0.8g Naan
Շաքար 2.93g 3.4g Chapati (Roti)
Բջջանյութ(Fiber) 9.7g 4.8g Chapati (Roti)
Կալցիում 36mg 59mg Naan
Երկաթ 2.2mg 1.73mg Chapati (Roti)
Մագնեզիում 56mg 68mg Naan
Ֆոսֆոր 158mg 188mg Naan
Կալիում 196mg 185mg Chapati (Roti)
Նատրիում 298mg 467mg Chapati (Roti)
Ցինկ 1.54mg 1.24mg Chapati (Roti)
Պղինձ 0.229mg 0.158mg Chapati (Roti)
Մանգան 1.747mg 1.4mg Chapati (Roti)
Սելեն 26.6µg 11.4µg Chapati (Roti)
Վիտամին A 0IU 6IU Naan
Վիտամին A, RAE 0µg 2µg Naan
Վիտամին E 0.55mg 1.32mg Naan
Վիտամին B1 0.45mg 0.176mg Chapati (Roti)
Վիտամին B2 0.18mg 0.18mg
Վիտամին B3 4.61mg 3.58mg Chapati (Roti)
Վիտամին B5 0.56mg Chapati (Roti)
Վիտամին B6 0.28mg 0.128mg Chapati (Roti)
Folate, total 45µg 16µg Chapati (Roti)
Վիտամին K 3.3µg 3.3µg
Խոլեստերին 0mg 1mg Chapati (Roti)
Տրանս ճարպ 0.029g Naan
Հագեցած ճարպ 3.311g 2.907g Naan
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.091g 1.946g Chapati (Roti)
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.761g 1.258g Naan
18:2 n-6 c,c 0.72g Chapati (Roti)
18:3 n-6 c,c,c 0.003g Chapati (Roti)
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.027g Chapati (Roti)
20:3 n-3 0.002g Chapati (Roti)

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chapati (Roti) Naan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33%
Chapati (Roti)
19%
Naan
Mineral Summary Score
75%
Chapati (Roti)
62%
Naan

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Naan
Naan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.404g)
Which food is lower in Շաքար?
Chapati (Roti)
Chapati (Roti) is lower in Շաքար (difference - 0.47g)
Which food is lower in Նատրիում?
Chapati (Roti)
Chapati (Roti) is lower in Նատրիում (difference - 169mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chapati (Roti)
Chapati (Roti) is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in glycemic index?
Chapati (Roti)
Chapati (Roti) is lower in glycemic index (difference - 26)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chapati (Roti) - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174075/nutrients
  2. Naan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174077/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: