Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chocolate pudding և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chocolate pudding vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1385.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11800%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +577.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +517.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +12.9%
հավասար Ցինկ - 0.47
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1385.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11800%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2300%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +577.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +517.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +12.9%
հավասար Ցինկ - 0.47

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
0
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +5566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +325%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +145%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2060%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +149.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +280%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +5566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +325%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +145%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2060%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +149.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +280%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +950%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +540%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +757.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +383.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +378.6%
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +950%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +540%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +757.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +383.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +378.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +5510%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +46.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.3%
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +5510%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +46.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chocolate pudding Pectin
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chocolate pudding Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 18.49g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 3.15g 0.3g Chocolate pudding
Ճարպեր 1.92g 0.3g Chocolate pudding
Ածխաջրեր 18.89g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 105kcal 325kcal Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 8.6g Pectin
Կալցիում 104mg 7mg Chocolate pudding
Երկաթ 0.4mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 19mg 1mg Chocolate pudding
Ֆոսֆոր 238mg 2mg Chocolate pudding
Կալիում 168mg 7mg Chocolate pudding
Նատրիում 284mg 200mg Pectin
Ցինկ 0.43mg 0.47mg Pectin
Պղինձ 0.068mg 0.42mg Pectin
Մանգան 0.062mg 0.07mg Pectin
Սելեն 2.3µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին A 170IU 3IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին D 33IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.8mg 0mg Chocolate pudding
Վիտամին B1 0.034mg 0.008mg Chocolate pudding
Վիտամին B2 0.147mg 0.06mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.108mg 0.005mg Chocolate pudding
Վիտամին B5 0.274mg 0.11mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.038mg 0.01mg Chocolate pudding
Folate, total 5µg 1µg Chocolate pudding
Վիտամին B12 0.31µg 0µg Chocolate pudding
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 6mg 0mg Pectin
Հագեցած ճարպ 1.064g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.561g 0.01g Chocolate pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0.09g Chocolate pudding

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chocolate pudding Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Chocolate pudding
2%
Pectin
Mineral Summary Score
27%
Chocolate pudding
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Pectin
Pectin is lower in Նատրիում (difference - 84mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pectin
Pectin is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.014g)
Which food is lower in glycemic index?
Pectin
Pectin is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is richer in vitamins?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: