Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chocolate pudding և Banana pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chocolate pudding vs Banana pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +580%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +15%
հավասար Կալցիում - 102
հավասար Ֆոսֆոր - 216
հավասար Նատրիում - 296
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +58.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +10.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +28.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +580%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1966.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +15%
հավասար Կալցիում - 102
հավասար Ֆոսֆոր - 216
հավասար Նատրիում - 296

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
հավասար Վիտամին A - 170
հավասար Վիտամին D (D2 + D3) - 0.8
հավասար Վիտամին C - 0.8
հավասար Վիտամին B1 - 0.033
հավասար Վիտամին B2 - 0.137
հավասար Վիտամին B5 - 0.267
հավասար Վիտամին B6 - 0.036
հավասար Վիտամին B12 - 0.3
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
հավասար Վիտամին A - 170
հավասար Վիտամին D (D2 + D3) - 0.8
հավասար Վիտամին C - 0.8
հավասար Վիտամին B1 - 0.033
հավասար Վիտամին B2 - 0.137
հավասար Վիտամին B5 - 0.267
հավասար Վիտամին B6 - 0.036
հավասար Վիտամին B12 - 0.3

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.3%
հավասար Ածխաջրեր - 19.74
հավասար Ջուր - 74.52
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.3%
հավասար Ածխաջրեր - 19.74
հավասար Ջուր - 74.52

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +22%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +11.9%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.971
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +22%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +11.9%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.971

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chocolate pudding Banana pudding
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chocolate pudding Banana pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 18.49g 19.74g Banana pudding
Սպիտակուցներ 3.15g 2.76g Chocolate pudding
Ճարպեր 1.92g 1.7g Chocolate pudding
Ածխաջրեր 18.89g 19.74g Banana pudding
Կալորիականություն 105kcal 105kcal
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 0g Chocolate pudding
Կալցիում 104mg 102mg Chocolate pudding
Երկաթ 0.4mg 0.06mg Chocolate pudding
Մագնեզիում 19mg 12mg Chocolate pudding
Ֆոսֆոր 238mg 216mg Chocolate pudding
Կալիում 168mg 131mg Chocolate pudding
Նատրիում 284mg 296mg Chocolate pudding
Ցինկ 0.43mg 0.33mg Chocolate pudding
Պղինձ 0.068mg 0.01mg Chocolate pudding
Մանգան 0.062mg 0.003mg Chocolate pudding
Սելեն 2.3µg 2µg Chocolate pudding
Վիտամին A 170IU 170IU
Վիտամին A, RAE 46µg 46µg
Վիտամին D 33IU 33IU
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0.8µg
Վիտամին C 0.8mg 0.8mg
Վիտամին B1 0.034mg 0.033mg Chocolate pudding
Վիտամին B2 0.147mg 0.137mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.108mg 0.072mg Chocolate pudding
Վիտամին B5 0.274mg 0.267mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.038mg 0.036mg Chocolate pudding
Folate, total 5µg 4µg Chocolate pudding
Վիտամին B12 0.31µg 0.3µg Chocolate pudding
Տրիպտոֆան 0.044mg 0.039mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg 0.125mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg 0.167mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg 0.271mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg 0.219mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg 0.07mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg 0.134mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg 0.185mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg 0.075mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 6mg 6mg
Հագեցած ճարպ 1.064g 0.971g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.561g 0.46g Chocolate pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0.118g Chocolate pudding

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chocolate pudding Banana pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet Equal
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Chocolate pudding
11%
Banana pudding
Mineral Summary Score
27%
Chocolate pudding
21%
Banana pudding

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Նատրիում (difference - 12mg)
Which food is richer in vitamins?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.093g)
Which food is lower in glycemic index?
Banana pudding
Banana pudding is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (6 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients
  2. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: