Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chocolate pudding և Corn pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chocolate pudding vs Corn pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +164.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +58.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +165.2%
հավասար Կալիում - 176
հավասար Նատրիում - 282
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 20% 11% 39% 16% 37% 14% 15% 11% 34%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +26.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +164.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +58.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +27.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +165.2%
հավասար Կալիում - 176
հավասար Նատրիում - 282

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +74.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +362.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +102.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +856.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +234.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +480%
հավասար Վիտամին B2 - 0.154
հավասար Վիտամին B12 - 0.31
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 6% 15% 13% 18% 36% 20% 0% 30% 22% 39% 31% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +74.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +362.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +102.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +856.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +234.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +480%
հավասար Վիտամին B2 - 0.154
հավասար Վիտամին B12 - 0.31

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +40.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +162.5%
հավասար Ջուր - 72.33
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
4% 5% 17% 72%
Սպիտակուցներ: 4.42 գ
Ճարպեր: 5.04 գ
Ածխաջրեր: 16.97 գ
Ջուր: 72.33 գ
Այլ: 1.24 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +40.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +162.5%
հավասար Ջուր - 72.33

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -56.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +316.7%
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
54% 33% 12%
Հագեցած ճարպ: 2.451 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.499 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -56.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +167.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +316.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chocolate pudding Corn pudding
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chocolate pudding Corn pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 18.49g 15.77g Chocolate pudding
Սպիտակուցներ 3.15g 4.42g Corn pudding
Ճարպեր 1.92g 5.04g Corn pudding
Ածխաջրեր 18.89g 16.97g Chocolate pudding
Կալորիականություն 105kcal 131kcal Corn pudding
Օսլա 8.68g Corn pudding
Շաքար 6.59g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 1.2g Corn pudding
Կալցիում 104mg 39mg Chocolate pudding
Երկաթ 0.4mg 0.53mg Corn pudding
Մագնեզիում 19mg 15mg Chocolate pudding
Ֆոսֆոր 238mg 90mg Chocolate pudding
Կալիում 168mg 176mg Corn pudding
Նատրիում 284mg 282mg Corn pudding
Ցինկ 0.43mg 0.48mg Corn pudding
Պղինձ 0.068mg 0.043mg Chocolate pudding
Մանգան 0.062mg 0.079mg Corn pudding
Սելեն 2.3µg 6.1µg Corn pudding
Վիտամին A 170IU 296IU Corn pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 57µg Corn pudding
Վիտամին E 0.27mg Corn pudding
Վիտամին D 33IU 22IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0.5µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.8mg 3.7mg Corn pudding
Վիտամին B1 0.034mg 0.069mg Corn pudding
Վիտամին B2 0.147mg 0.154mg Corn pudding
Վիտամին B3 0.108mg 1.033mg Corn pudding
Վիտամին B5 0.274mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.038mg 0.127mg Corn pudding
Folate, total 5µg 29µg Corn pudding
Վիտամին B12 0.31µg 0.31µg
Choline, total 55.5mg Corn pudding
Վիտամին K 0.5µg Corn pudding
Տրիպտոֆան 0.044mg 0.059mg Corn pudding
Տրեոնին 0.139mg 0.169mg Corn pudding
Իզոլեյցին 0.182mg 0.195mg Corn pudding
Լեյցին 0.295mg 0.438mg Corn pudding
Լիզին 0.239mg 0.33mg Corn pudding
Մեթիոնին 0.074mg 0.114mg Corn pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg 0.216mg Corn pudding
Վալին 0.208mg 0.255mg Corn pudding
Հիստիդին 0.082mg 0.11mg Corn pudding
Խոլեստերին 6mg 72mg Chocolate pudding
Տրանս ճարպ 0.093g Chocolate pudding
Հագեցած ճարպ 1.064g 2.451g Chocolate pudding
22:6 n-3 (DHA) 0g 0.006g Corn pudding
20:5 n-3 (EPA) 0g 0.001g Corn pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.561g 1.499g Corn pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0.55g Corn pudding

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chocolate pudding Corn pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Chocolate pudding
19%
Corn pudding
Mineral Summary Score
27%
Chocolate pudding
20%
Corn pudding

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Corn pudding
Corn pudding is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is lower in glycemic index?
Corn pudding
Corn pudding is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is richer in vitamins?
Corn pudding
Corn pudding is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 6.59g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 66mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.387g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients
  2. Corn pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170492/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: