Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chowder և Bisque սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chowder vs Bisque infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Bisque
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -29.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 0% 0% 0% 0% 39% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5% 13% 3% 11% 15% 56% 7% 18% 14% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -29.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Bisque
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +293.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 69% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 18% 0% 0% 8% 7% 7% 9% 3% 9% 5% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +293.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
3
Bisque
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +237%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +517.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29%
հավասար Ջուր - 87.17
3% 6% 8% 82%
Սպիտակուցներ: 3.1 գ
Ճարպեր: 6.3 գ
Ածխաջրեր: 7.5 գ
Ջուր: 82.1 գ
Այլ: 1 գ
10% 87%
Սպիտակուցներ: 0.92 գ
Ճարպեր: 1.02 գ
Ածխաջրեր: 9.6 գ
Ջուր: 87.17 գ
Այլ: 1.29 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +237%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +517.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +28%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29%
հավասար Ջուր - 87.17

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
1
Bisque
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +353.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +322.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.4%
36% 26% 39%
Հագեցած ճարպ: 1.75 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.27 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.9 գ
23% 29% 47%
Հագեցած ճարպ: 0.22 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.28 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.45 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +353.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +322.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -87.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chowder Bisque
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chowder Bisque Opinion
Զուտ ածխաջրեր 6.6g 9.4g Bisque
Սպիտակուցներ 3.1g 0.92g Chowder
Ճարպեր 6.3g 1.02g Chowder
Ածխաջրեր 7.5g 9.6g Bisque
Կալորիականություն 99kcal 50kcal Chowder
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 0.2g Chowder
Կալցիում 16mg Bisque
Երկաթ 0.33mg Bisque
Մագնեզիում 4mg Bisque
Ֆոսֆոր 24mg Bisque
Կալիում 169mg Bisque
Նատրիում 299mg 424mg Chowder
Ցինկ 0.24mg Bisque
Պղինձ 0.052mg Bisque
Մանգան 0.104mg Bisque
Վիտամին A 1150IU 292IU Chowder
Վիտամին A, RAE 58µg 18µg Chowder
Վիտամին C 2.4mg Bisque
Վիտամին B1 0.027mg Bisque
Վիտամին B2 0.029mg Bisque
Վիտամին B3 0.465mg Bisque
Վիտամին B5 0.05mg Bisque
Վիտամին B6 0.036mg Bisque
Folate, total 6µg Bisque
Տրիպտոֆան 0.009mg Bisque
Տրեոնին 0.027mg Bisque
Իզոլեյցին 0.031mg Bisque
Լեյցին 0.051mg Bisque
Լիզին 0.036mg Bisque
Մեթիոնին 0.012mg Bisque
Ֆենիլալանին 0.031mg Bisque
Վալին 0.035mg Bisque
Հիստիդին 0.018mg Bisque
Խոլեստերին 11mg 2mg Bisque
Հագեցած ճարպ 1.75g 0.22g Bisque
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.27g 0.28g Chowder
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.9g 0.45g Chowder

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chowder Bisque
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
6%
Chowder
5%
Bisque
Mineral Summary Score
4%
Chowder
14%
Bisque

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Chowder
Chowder is lower in Նատրիում (difference - 125mg)
Which food is lower in glycemic index?
Chowder
Chowder is lower in glycemic index (difference - 43)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bisque
Bisque is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bisque
Bisque is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.53g)
Which food is richer in minerals?
Bisque
Bisque is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Bisque
Bisque is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chowder - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171585/nutrients
  2. Bisque - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171574/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: