Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chunky bar և Milky way սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chunky bar vs Milky way infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +83.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 34% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +83.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +15%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 9% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +87%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +59.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +117.2%
8% 28% 60% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 7.5 գ
Ճարպեր: 27.5 գ
Ածխաջրեր: 60 գ
Ջուր: 2.9 գ
Այլ: 2.1 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +87%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +59.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +62.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +117.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.016
100%
Հագեցած ճարպ: 12.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
83% 15% 2%
Հագեցած ճարպ: 12.016 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.23 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.26 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.016

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chunky bar Milky way
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chunky bar Milky way Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.5g 70.17g Milky way
Սպիտակուցներ 7.5g 4.01g Chunky bar
Ճարպեր 27.5g 17.23g Chunky bar
Ածխաջրեր 60g 71.17g Milky way
Կալորիականություն 475kcal 456kcal Chunky bar
Շաքար 52.5g 59.69g Chunky bar
Բջջանյութ(Fiber) 2.5g 1g Chunky bar
Կալցիում 100mg 115mg Milky way
Երկաթ 0.9mg 0.49mg Chunky bar
Մագնեզիում 20mg Milky way
Ֆոսֆոր 67mg Milky way
Կալիում 124mg Milky way
Նատրիում 38mg 167mg Chunky bar
Ցինկ 0.69mg Milky way
Պղինձ 0.147mg Milky way
Մանգան 0.147mg Milky way
Սելեն 2µg Milky way
Վիտամին A 0IU 110IU Milky way
Վիտամին A, RAE 31µg Milky way
Վիտամին E 0.89mg Milky way
Վիտամին D 16IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0.4µg Milky way
Վիտամին C 0mg 0.7mg Milky way
Վիտամին B1 0.046mg Milky way
Վիտամին B2 0.103mg Milky way
Վիտամին B3 0.154mg Milky way
Վիտամին B5 0.155mg Milky way
Վիտամին B6 0.014mg Milky way
Folate, total 4µg Milky way
Վիտամին B12 0.18µg Milky way
Choline, total 16.5mg Milky way
Վիտամին K 3.6µg Milky way
Խոլեստերին 10mg 9mg Milky way
Տրանս ճարպ 0.16g 0.206g Chunky bar
Հագեցած ճարպ 12.5g 12.016g Milky way
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.23g Milky way
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.26g Milky way

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chunky bar Milky way
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Chunky bar
10%
Milky way
Mineral Summary Score
7%
Chunky bar
23%
Milky way

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Milky way
Milky way is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Milky way
Milky way is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.484g)
Which food is richer in minerals?
Milky way
Milky way is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Milky way
Milky way is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Շաքար (difference - 7.19g)
Which food is lower in Նատրիում?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Նատրիում (difference - 129mg)
Which food is lower in glycemic index?
Chunky bar
Chunky bar is lower in glycemic index (difference - 62)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chunky bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167586/nutrients
  2. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: