Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chunky bar և Raisinets սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chunky bar vs Raisinets infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +33.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -13.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 34% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 26% 45% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +33.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -13.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +70.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +61.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +120.7%
8% 28% 60% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 7.5 գ
Ճարպեր: 27.5 գ
Ածխաջրեր: 60 գ
Ջուր: 2.9 գ
Այլ: 2.1 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.4 գ
Ճարպեր: 17 գ
Ածխաջրեր: 71 գ
Ջուր: 6.4 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +70.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +61.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +120.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12%
100%
Հագեցած ճարպ: 12.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 11 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -12%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chunky bar Raisinets
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chunky bar Raisinets Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.5g 68.8g Raisinets
Սպիտակուցներ 7.5g 4.4g Chunky bar
Ճարպեր 27.5g 17g Chunky bar
Ածխաջրեր 60g 71g Raisinets
Կալորիականություն 475kcal 422kcal Chunky bar
Շաքար 52.5g 59g Chunky bar
Բջջանյութ(Fiber) 2.5g 2.2g Chunky bar
Կալցիում 100mg 85mg Chunky bar
Երկաթ 0.9mg 1.2mg Raisinets
Նատրիում 38mg 33mg Raisinets
Վիտամին A 0IU 77IU Raisinets
Վիտամին C 0mg 1.6mg Raisinets
Խոլեստերին 10mg 11mg Chunky bar
Տրանս ճարպ 0.16g 0.08g Raisinets
Հագեցած ճարպ 12.5g 11g Raisinets

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chunky bar Raisinets
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Chunky bar
1%
Raisinets
Mineral Summary Score
7%
Chunky bar
7%
Raisinets

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Raisinets
Raisinets is lower in Նատրիում (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Raisinets
Raisinets is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.5g)
Which food is lower in Շաքար?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Շաքար (difference - 6.5g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chunky bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167586/nutrients
  2. Raisinets - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169587/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: