Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Cooking plantain և Peruvian groundcherry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

A recap on differences between Cooking plantain and Peruvian groundcherry

  • Cooking plantain is higher in Վիտամին C, yet Peruvian groundcherry is higher in Վիտամին B3.
  • Peruvian groundcherry covers your daily Վիտամին B3 needs 13% more than Cooking plantain.
  • Cooking plantain contains 2 times more Վիտամին C than Peruvian groundcherry. While Cooking plantain contains 18.4mg of Վիտամին C, Peruvian groundcherry contains only 11mg.

Food varieties used in this article are Plantains, raw and Groundcherries, (cape-gooseberries or poha), raw.

Infographic

Cooking plantain vs Peruvian groundcherry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +17.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 23% 27% 15% 45% 1% 4% 27%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 38% 0% 18% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +17.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +67.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +35%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +111.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +308.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 68% 3% 0% 62% 14% 13% 13% 16% 69% 17% 0% 2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 44% 0% 0% 37% 28% 10% 53% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +56.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +67.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +35%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +111.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +308.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +184.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +45%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +89.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +30.8%
32% 65%
Սպիտակուցներ: 1.3 գ
Ճարպեր: 0.37 գ
Ածխաջրեր: 31.89 գ
Ջուր: 65.28 գ
Այլ: 1.16 գ
2% 11% 85%
Սպիտակուցներ: 1.9 գ
Ճարպեր: 0.7 գ
Ածխաջրեր: 11.2 գ
Ջուր: 85.4 գ
Այլ: 0.8 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +184.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +45%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +89.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +30.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Cooking plantain Peruvian groundcherry
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Cooking plantain Peruvian groundcherry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.59g 11.2g Cooking plantain
Սպիտակուցներ 1.3g 1.9g Peruvian groundcherry
Ճարպեր 0.37g 0.7g Peruvian groundcherry
Ածխաջրեր 31.89g 11.2g Cooking plantain
Կալորիականություն 122kcal 53kcal Cooking plantain
Շաքար 15g Peruvian groundcherry
Բջջանյութ(Fiber) 2.3g Cooking plantain
Կալցիում 3mg 9mg Peruvian groundcherry
Երկաթ 0.6mg 1mg Peruvian groundcherry
Մագնեզիում 37mg Cooking plantain
Ֆոսֆոր 34mg 40mg Peruvian groundcherry
Կալիում 499mg Cooking plantain
Նատրիում 4mg Peruvian groundcherry
Ցինկ 0.14mg Cooking plantain
Պղինձ 0.081mg Cooking plantain
Վիտամին A 1127IU 720IU Cooking plantain
Վիտամին A, RAE 56µg 36µg Cooking plantain
Վիտամին E 0.14mg Cooking plantain
Վիտամին C 18.4mg 11mg Cooking plantain
Վիտամին B1 0.052mg 0.11mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B2 0.054mg 0.04mg Cooking plantain
Վիտամին B3 0.686mg 2.8mg Peruvian groundcherry
Վիտամին B5 0.26mg Cooking plantain
Վիտամին B6 0.299mg Cooking plantain
Folate, total 22µg Cooking plantain
Վիտամին K 0.7µg Cooking plantain
Տրիպտոֆան 0.015mg Cooking plantain
Տրեոնին 0.034mg Cooking plantain
Իզոլեյցին 0.036mg Cooking plantain
Լեյցին 0.059mg Cooking plantain
Լիզին 0.06mg Cooking plantain
Մեթիոնին 0.017mg Cooking plantain
Ֆենիլալանին 0.044mg Cooking plantain
Վալին 0.046mg Cooking plantain
Հիստիդին 0.064mg Cooking plantain
Հագեցած ճարպ 0.143g Peruvian groundcherry
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.032g Cooking plantain
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.069g Cooking plantain

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Cooking plantain Peruvian groundcherry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
23%
Cooking plantain
14%
Peruvian groundcherry
Mineral Summary Score
17%
Cooking plantain
7%
Peruvian groundcherry

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Շաքար (difference - 15g)
Which food is lower in Նատրիում?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.143g)
Which food is lower in glycemic index?
Peruvian groundcherry
Peruvian groundcherry is lower in glycemic index (difference - 2)
Which food is richer in vitamins?
Cooking plantain
Cooking plantain is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Cooking plantain - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169130/nutrients
  2. Peruvian groundcherry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173043/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: