Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Corn pudding և Cornbread սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Corn pudding vs Cornbread infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +371.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +443.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +298.7%
հավասար Սելեն - 5.6
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 20% 11% 39% 16% 37% 13% 14% 10% 33%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 94% 17% 210% 10% 107% 16% 28% 41% 31%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +46.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +371.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +443.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +97.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +298.7%
հավասար Սելեն - 5.6

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +157.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +68.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +244.4%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +681.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +518.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +76.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +223.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +220.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +900%
հավասար Վիտամին B6 - 0.128
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 5.4% 15% 12% 17% 36% 19% 0% 29% 22% 39% 30% 1.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 6.9% 3.2% 0% 0.33% 107% 63% 63% 29% 30% 70% 11% 3.9% 13%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +157.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +68.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +244.4%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +681.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +518.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +76.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +223.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +220.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +900%
հավասար Վիտամին B6 - 0.128

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +827.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +58.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +142.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +309.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +182.3%
4% 5% 17% 72%
Սպիտակուցներ: 4.42 գ
Ճարպեր: 5.04 գ
Ածխաջրեր: 16.97 գ
Ջուր: 72.33 գ
Այլ: 1.24 գ
7% 12% 70% 8% 4%
Սպիտակուցներ: 7 գ
Ճարպեր: 12.2 գ
Ածխաջրեր: 69.5 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 3.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +827.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +58.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +142.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +309.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +182.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -20.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +348.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +205.8%
54% 33% 12%
Հագեցած ճարպ: 2.451 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.499 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
27% 58% 15%
Հագեցած ճարպ: 3.091 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.719 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.682 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -20.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +348.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +205.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Corn pudding Cornbread
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Corn pudding Cornbread Opinion
Զուտ ածխաջրեր 15.77g 63g Cornbread
Սպիտակուցներ 4.42g 7g Cornbread
Ճարպեր 5.04g 12.2g Cornbread
Ածխաջրեր 16.97g 69.5g Cornbread
Կալորիականություն 131kcal 418kcal Cornbread
Օսլա 8.68g Corn pudding
Շաքար 6.59g 20.34g Corn pudding
Բջջանյութ(Fiber) 1.2g 6.5g Cornbread
Կալցիում 39mg 57mg Cornbread
Երկաթ 0.53mg 2.5mg Cornbread
Մագնեզիում 15mg 24mg Cornbread
Ֆոսֆոր 90mg 489mg Cornbread
Կալիում 176mg 113mg Corn pudding
Նատրիում 282mg 817mg Corn pudding
Ցինկ 0.48mg 0.57mg Cornbread
Պղինձ 0.043mg 0.085mg Cornbread
Մանգան 0.079mg 0.315mg Cornbread
Սելեն 6.1µg 5.6µg Corn pudding
Վիտամին A 296IU 115IU Corn pudding
Վիտամին A, RAE 57µg 19µg Corn pudding
Վիտամին E 0.27mg 0.16mg Corn pudding
Վիտամին D 22IU 0IU Corn pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.5µg 0µg Corn pudding
Վիտամին C 3.7mg 0.1mg Corn pudding
Վիտամին B1 0.069mg 0.427mg Cornbread
Վիտամին B2 0.154mg 0.272mg Cornbread
Վիտամին B3 1.033mg 3.342mg Cornbread
Վիտամին B5 0.48mg Cornbread
Վիտամին B6 0.127mg 0.128mg Cornbread
Folate, total 29µg 93µg Cornbread
Վիտամին B12 0.31µg 0.09µg Corn pudding
Choline, total 55.5mg 7.1mg Corn pudding
Վիտամին K 0.5µg 5µg Cornbread
Տրիպտոֆան 0.059mg 0.071mg Cornbread
Տրեոնին 0.169mg 0.224mg Cornbread
Իզոլեյցին 0.195mg 0.254mg Cornbread
Լեյցին 0.438mg 0.632mg Cornbread
Լիզին 0.33mg 0.198mg Corn pudding
Մեթիոնին 0.114mg 0.133mg Cornbread
Ֆենիլալանին 0.216mg 0.343mg Cornbread
Վալին 0.255mg 0.32mg Cornbread
Հիստիդին 0.11mg 0.177mg Cornbread
Խոլեստերին 72mg 2mg Cornbread
Տրանս ճարպ 0.093g Cornbread
Հագեցած ճարպ 2.451g 3.091g Corn pudding
22:6 n-3 (DHA) 0.006g 0g Corn pudding
20:5 n-3 (EPA) 0.001g 0g Corn pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.499g 6.719g Cornbread
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 1.682g Cornbread

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Corn pudding Cornbread
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
19%
Corn pudding
31%
Cornbread
Mineral Summary Score
20%
Corn pudding
57%
Cornbread

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Cornbread
Cornbread is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Cornbread
Cornbread is lower in Խոլեստերին (difference - 70mg)
Which food is lower in Շաքար?
Corn pudding
Corn pudding is lower in Շաքար (difference - 13.75g)
Which food is lower in Նատրիում?
Corn pudding
Corn pudding is lower in Նատրիում (difference - 535mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Corn pudding
Corn pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.64g)
Which food is lower in glycemic index?
Corn pudding
Corn pudding is lower in glycemic index (difference - 76)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Corn pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170492/nutrients
  2. Cornbread - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174908/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: