Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Corned beef և Pork chop սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the differences between Corned beef and Pork chop?

  • Corned beef is higher in Վիտամին B12, Ցինկ, and Երկաթ, yet Pork chop is higher in Վիտամին B1, Վիտամին B3, Վիտամին B6, Ֆոսֆոր, Վիտամին B5, and Վիտամին B2.
  • Corned beef's daily need coverage for Վիտամին B12 is 40% more.
  • Corned beef has 13 times more Նատրիում than Pork chop. While Corned beef has 973mg of Նատրիում, Pork chop has only 74mg.

We used Beef, cured, corned beef, brisket, cooked and Pork, fresh, loin, blade (chops), bone-in, separable lean and fat, cooked, broiled types in this article.

Infographic

Corned beef vs Pork chop infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +113.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +45.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +46.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +92.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +117.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 70% 9% 54% 13% 127% 125% 52%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 17% 33% 15% 104% 28% 10% 86% 35%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +113.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +45.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +46.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +92.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +117.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +147%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +31.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1784.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +84.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +161.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +162.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +112.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 3% 0% 7% 40% 57% 26% 54% 5% 204% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 5% 30% 0% 123% 73% 149% 67% 113% 0% 83% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +147%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +31.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1784.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +84.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +161.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +162.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +112.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Corned beef Pork chop
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in glycemic index Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Corned beef Pork chop Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.47g 0g Corned beef
Սպիտակուցներ 18.17g 23.72g Pork chop
Ճարպեր 18.98g 14.35g Corned beef
Ածխաջրեր 0.47g 0g Corned beef
Կալորիականություն 251kcal 231kcal Corned beef
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 0g 0g
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0g
Կալցիում 8mg 56mg Pork chop
Երկաթ 1.86mg 0.87mg Corned beef
Մագնեզիում 12mg 20mg Pork chop
Ֆոսֆոր 125mg 241mg Pork chop
Կալիում 145mg 315mg Pork chop
Նատրիում 973mg 74mg Pork chop
Ցինկ 4.58mg 3.15mg Corned beef
Պղինձ 0.154mg 0.105mg Corned beef
Վիտամին A 0IU 15IU Pork chop
Վիտամին E 0.16mg 0.21mg Pork chop
Վիտամին D 4IU 40IU Pork chop
Վիտամին D 0.1µg 1µg Pork chop
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.026mg 0.49mg Pork chop
Վիտամին B2 0.17mg 0.313mg Pork chop
Վիտամին B3 3.03mg 7.927mg Pork chop
Վիտամին B5 0.42mg 1.104mg Pork chop
Վիտամին B6 0.23mg 0.489mg Pork chop
Folate, total 6µg 0µg Corned beef
Վիտամին B12 1.63µg 0.66µg Corned beef
Վիտամին K 1.5µg 0µg Corned beef
Տրիպտոֆան 0.119mg 0.282mg Pork chop
Տրեոնին 0.726mg 1.043mg Pork chop
Իզոլեյցին 0.827mg 1.123mg Pork chop
Լեյցին 1.445mg 1.952mg Pork chop
Լիզին 1.536mg 2.109mg Pork chop
Մեթիոնին 0.473mg 0.65mg Pork chop
Ֆենիլալանին 0.718mg 0.985mg Pork chop
Վալին 0.901mg 1.2mg Pork chop
Հիստիդին 0.58mg 0.965mg Pork chop
Խոլեստերին 98mg 78mg Pork chop
Տրանս ճարպ g 0.066g Corned beef
Հագեցած ճարպ 6.34g 4.339g Pork chop
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.22g 4.887g Corned beef
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.67g 1.894g Pork chop

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Corned beef Pork chop
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33
Corned beef
53
Pork chop
Mineral Summary Score
56
Corned beef
41
Pork chop

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
109%
Corned beef
142%
Pork chop
Carbohydrates
0%
Corned beef
0%
Pork chop
Fats
88%
Corned beef
66%
Pork chop

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Pork chop
Pork chop is lower in Նատրիում (difference - 899mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pork chop
Pork chop is lower in Խոլեստերին (difference - 20mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pork chop
Pork chop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.001g)
Which food is richer in vitamins?
Pork chop
Pork chop is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
Corned beef
Corned beef is cheaper (difference - $0.8)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Corned beef - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170200/nutrients
  2. Pork chop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167824/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: