Foodstruct
Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Crateva religiosa և Cherimoya սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Crateva religiosa and Cherimoya different?

  • Crateva religiosa has more Վիտամին C, Երկաթ, and Բջջանյութ(Fiber) than Cherimoya.
  • Daily need coverage for Վիտամին C from Crateva religiosa is 46% higher.
  • Crateva religiosa contains 6 times more Երկաթ than Cherimoya. While Crateva religiosa contains 1.61mg of Երկաթ, Cherimoya contains only 0.27mg.
  • Crateva religiosa has less Շաքար.

Abiyuch, raw and Cherimoya, raw are the varieties used in this article.

Infographic

Crateva religiosa vs Cherimoya infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +496.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +93.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +80.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -65%
հավասար Կալիում - 287
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 61% 3% 27% 18% 19% 9% 21% 3%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 11% 3% 26% 13% 24% 5% 12% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +496.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +93.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +80.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -65%
հավասար Կալիում - 287

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +329.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1900%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 181% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 42% 1% 6% 0% 26% 31% 13% 21% 60% 0% 0% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +329.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1900%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crateva religiosa Cherimoya
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crateva religiosa Cherimoya Opinion
Կալորիականություն 69kcal 75kcal Cherimoya
Սպիտակուցներ 1.5g 1.57g Cherimoya
Ճարպեր 0.1g 0.68g Cherimoya
Վիտամին C 54.1mg 12.6mg Crateva religiosa
Զուտ ածխաջրեր 12.3g 14.71g Cherimoya
Ածխաջրեր 17.6g 17.71g Cherimoya
Խոլեստերին mg 0mg Crateva religiosa
Վիտամին D IU IU
Երկաթ 1.61mg 0.27mg Crateva religiosa
Կալցիում 8mg 10mg Cherimoya
Կալիում 304mg 287mg Crateva religiosa
Մագնեզիում 24mg 17mg Crateva religiosa
Շաքար 8.55g 12.87g Crateva religiosa
Բջջանյութ(Fiber) 5.3g 3g Crateva religiosa
Պղինձ 0.057mg 0.069mg Cherimoya
Ցինկ 0.31mg 0.16mg Crateva religiosa
Օսլա g 0g Cherimoya
Ֆոսֆոր 47mg 26mg Crateva religiosa
Նատրիում 20mg 7mg Cherimoya
Վիտամին A 100IU 5IU Crateva religiosa
Վիտամին E mg 0.27mg Cherimoya
Վիտամին D µg µg
Վիտամին B1 mg 0.101mg Cherimoya
Վիտամին B2 mg 0.131mg Cherimoya
Վիտամին B3 mg 0.644mg Cherimoya
Վիտամին B5 mg 0.345mg Cherimoya
Վիտամին B6 mg 0.257mg Cherimoya
Վիտամին B12 µg 0µg Cherimoya
Վիտամին K µg µg
Folate, total µg 23µg Cherimoya
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.014g 0.233g Crateva religiosa
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.055g Cherimoya
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.188g Cherimoya
Տրիպտոֆան mg 0.031mg Cherimoya
Տրեոնին mg 0.052mg Cherimoya
Իզոլեյցին mg 0.042mg Cherimoya
Լեյցին mg 0.063mg Cherimoya
Լիզին mg 0.042mg Cherimoya
Մեթիոնին mg 0.021mg Cherimoya
Ֆենիլալանին mg 0.042mg Cherimoya
Վալին mg 0.063mg Cherimoya
Հիստիդին mg 0.021mg Cherimoya
Ֆրուկտոզա 3.8g 6.28g Cherimoya

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crateva religiosa Cherimoya
Low Կալորիականություն diet ok
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16
Crateva religiosa
18
Cherimoya
Mineral Summary Score
20
Crateva religiosa
11
Cherimoya

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
9%
Crateva religiosa
9%
Cherimoya
Carbohydrates
18%
Crateva religiosa
18%
Cherimoya
Fats
0%
Crateva religiosa
3%
Cherimoya

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Շաքար?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Շաքար (difference - 4.32g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.219g)
Which food is lower in glycemic index?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in glycemic index (difference - 59)
Which food is cheaper?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is cheaper (difference - $3)
Which food is richer in minerals?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Cherimoya
Cherimoya is lower in Նատրիում (difference - 13mg)
Which food is richer in vitamins?
Cherimoya
Cherimoya is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crateva religiosa - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167782/nutrients
  2. Cherimoya - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173953/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: