Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Crateva religiosa և Clementine սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Significant differences between Crateva religiosa and Clementine

  • The amount of Երկաթ, Բջջանյութ(Fiber), Մանգան, and Վիտամին C in Crateva religiosa is higher than in Clementine.
  • Crateva religiosa covers your daily Երկաթ needs 18% more than Clementine.
  • Clementine has 8 times less Մանգան than Crateva religiosa. Crateva religiosa has 0.182mg of Մանգան, while Clementine has 0.023mg.

Specific food types used in this comparison are Abiyuch, raw and Clementines, raw.

Infographic

Crateva religiosa vs Clementine infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1050%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +140%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +123.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +71.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +32.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +275%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 61% 18% 21% 27% 3% 9% 19%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 9% 6% 8% 9% 16% 1% 2% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1050%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +140%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +123.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +71.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +32.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +275%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +10.9%
հավասար Վիտամին C - 48.8
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 6% 0% 0% 181% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 163% 22% 7% 12% 10% 18% 18% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +10.9%
հավասար Վիտամին C - 48.8

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crateva religiosa Clementine
Lower in Շաքար ok
Lower in glycemic index ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crateva religiosa Clementine Opinion
Զուտ ածխաջրեր 12.3g 10.32g Crateva religiosa
Սպիտակուցներ 1.5g 0.85g Crateva religiosa
Ճարպեր 0.1g 0.15g Clementine
Ածխաջրեր 17.6g 12.02g Crateva religiosa
Կալորիականություն 69kcal 47kcal Crateva religiosa
Օսլա g 0g Clementine
Ֆրուկտոզա 3.8g 1.64g Crateva religiosa
Շաքար 8.55g 9.18g Crateva religiosa
Բջջանյութ(Fiber) 5.3g 1.7g Crateva religiosa
Կալցիում 8mg 30mg Clementine
Երկաթ 1.61mg 0.14mg Crateva religiosa
Մագնեզիում 24mg 10mg Crateva religiosa
Ֆոսֆոր 47mg 21mg Crateva religiosa
Կալիում 304mg 177mg Crateva religiosa
Նատրիում 20mg 1mg Clementine
Ցինկ 0.31mg 0.06mg Crateva religiosa
Պղինձ 0.057mg 0.043mg Crateva religiosa
Վիտամին A 100IU IU Crateva religiosa
Վիտամին E mg 0.2mg Clementine
Վիտամին D IU 0IU Clementine
Վիտամին D µg 0µg Clementine
Վիտամին C 54.1mg 48.8mg Crateva religiosa
Վիտամին B1 mg 0.086mg Clementine
Վիտամին B2 mg 0.03mg Clementine
Վիտամին B3 mg 0.636mg Clementine
Վիտամին B5 mg 0.151mg Clementine
Վիտամին B6 mg 0.075mg Clementine
Folate, total µg 24µg Clementine
Վիտամին B12 µg µg
Վիտամին K µg 0µg Clementine
Տրիպտոֆան mg mg
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg mg
Մեթիոնին mg mg
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին mg mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.014g g Clementine
Մոնոչհագեցած ճարպ g g
Պոլիչհագեցած ճարպ g g

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crateva religiosa Clementine
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16
Crateva religiosa
21
Clementine
Mineral Summary Score
20
Crateva religiosa
8
Clementine

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
9%
Crateva religiosa
5%
Clementine
Carbohydrates
18%
Crateva religiosa
12%
Clementine
Fats
0%
Crateva religiosa
1%
Clementine

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Շաքար (difference - 0.63g)
Which food is lower in glycemic index?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in glycemic index (difference - 47)
Which food is richer in minerals?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Clementine
Clementine is lower in Նատրիում (difference - 19mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Clementine
Clementine is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.014g)
Which food is richer in vitamins?
Clementine
Clementine is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին ( mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crateva religiosa - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167782/nutrients
  2. Clementine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168195/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: