Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Crateva religiosa և Clementine սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Crateva religiosa vs Clementine infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1050%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +140%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +123.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +71.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +32.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +691.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +275%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 61% 18% 21% 27% 3% 9% 19% 24% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 6% 8% 9% 16% 1% 2% 15% 3% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1050%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +140%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +123.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +71.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +32.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +691.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +275%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +10.9%
հավասար Վիտամին C - 48.8
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 6% 0% 0% 181% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 163% 22% 7% 12% 10% 18% 18% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +10.9%
հավասար Վիտամին C - 48.8

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +46.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +125%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +50%
հավասար Ջուր - 86.58
18% 80%
Սպիտակուցներ: 1.5 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 17.6 գ
Ջուր: 79.9 գ
Այլ: 0.9 գ
12% 87%
Սպիտակուցներ: 0.85 գ
Ճարպեր: 0.15 գ
Ածխաջրեր: 12.02 գ
Ջուր: 86.58 գ
Այլ: 0.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +46.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +125%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +50%
հավասար Ջուր - 86.58

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +183%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +131.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +11820%
53% 44% 2%
Օսլա: 0 գ
Սախարոզ: 0.05 գ
Գլյուկոզա: 4.5 գ
Ֆրուկտոզա: 3.8 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0.2 գ
Գալակտոզա: 0 գ
65% 17% 18%
Օսլա: 0 գ
Սախարոզ: 5.96 գ
Գլյուկոզա: 1.59 գ
Ֆրուկտոզա: 1.64 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +183%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +131.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +11820%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crateva religiosa Clementine
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crateva religiosa Clementine Opinion
Զուտ ածխաջրեր 12.3g 10.32g Crateva religiosa
Սպիտակուցներ 1.5g 0.85g Crateva religiosa
Ճարպեր 0.1g 0.15g Clementine
Ածխաջրեր 17.6g 12.02g Crateva religiosa
Կալորիականություն 69kcal 47kcal Crateva religiosa
Ֆրուկտոզա 3.8g 1.64g Crateva religiosa
Շաքար 8.55g 9.18g Crateva religiosa
Բջջանյութ(Fiber) 5.3g 1.7g Crateva religiosa
Կալցիում 8mg 30mg Clementine
Երկաթ 1.61mg 0.14mg Crateva religiosa
Մագնեզիում 24mg 10mg Crateva religiosa
Ֆոսֆոր 47mg 21mg Crateva religiosa
Կալիում 304mg 177mg Crateva religiosa
Նատրիում 20mg 1mg Clementine
Ցինկ 0.31mg 0.06mg Crateva religiosa
Պղինձ 0.057mg 0.043mg Crateva religiosa
Մանգան 0.182mg 0.023mg Crateva religiosa
Սելեն 0.1µg Clementine
Վիտամին A 100IU Crateva religiosa
Վիտամին A, RAE 5µg Crateva religiosa
Վիտամին E 0.2mg Clementine
Վիտամին C 54.1mg 48.8mg Crateva religiosa
Վիտամին B1 0.086mg Clementine
Վիտամին B2 0.03mg Clementine
Վիտամին B3 0.636mg Clementine
Վիտամին B5 0.151mg Clementine
Վիտամին B6 0.075mg Clementine
Folate, total 24µg Clementine
Հագեցած ճարպ 0.014g Clementine

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crateva religiosa Clementine
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Crateva religiosa
21%
Clementine
Mineral Summary Score
18%
Crateva religiosa
7%
Clementine

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Շաքար (difference - 0.63g)
Which food is lower in glycemic index?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in glycemic index (difference - 47)
Which food is richer in minerals?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Clementine
Clementine is lower in Նատրիում (difference - 19mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Clementine
Clementine is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.014g)
Which food is richer in vitamins?
Clementine
Clementine is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին ( mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crateva religiosa - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167782/nutrients
  2. Clementine - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168195/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: