Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Crayfish և Whelk սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Crayfish vs Whelk infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
9
Whelk
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +88.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1112%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +421.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +134.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +85.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +200.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +70.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +144.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 282
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 18% 31% 24% 116% 26% 12% 48% 228% 68% 200%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 34% 377% 123% 121% 61% 54% 89% 687% 116% 489%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +88.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1112%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +421.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +134.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +85.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +200.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +70.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +144.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 282

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
5
Whelk
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +224%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +655.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +151.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +755.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +743.7%
հավասար Վիտամին B1 - 0.049
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 30% 0% 3% 13% 20% 43% 35% 18% 33% 269% 44% 0.25%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9.7% 0% 0% 23% 12% 49% 37% 24% 150% 8.3% 2268% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +45%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +224%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +655.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +151.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +755.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +743.7%
հավասար Վիտամին B1 - 0.049

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
3
Whelk
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +148%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +184.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +50.4%
17% 79% 3%
Սպիտակուցներ: 16.77 գ
Ճարպեր: 1.2 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 79.37 գ
Այլ: 2.66 գ
48% 16% 32% 4%
Սպիտակուցներ: 47.68 գ
Ճարպեր: 0.8 գ
Ածխաջրեր: 15.52 գ
Ջուր: 32 գ
Այլ: 4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +50%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +148%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +184.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +50.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
1
Whelk
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +335.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +697.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -65.7%
23% 31% 46%
Հագեցած ճարպ: 0.181 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.244 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.367 գ
38% 34% 28%
Հագեցած ճարպ: 0.062 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.056 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.046 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +335.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +697.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -65.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crayfish Whelk
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crayfish Whelk Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0g 15.52g Whelk
Սպիտակուցներ 16.77g 47.68g Whelk
Ճարպեր 1.2g 0.8g Crayfish
Ածխաջրեր 0g 15.52g Whelk
Կալորիականություն 82kcal 275kcal Whelk
Կալցիում 60mg 113mg Whelk
Երկաթ 0.83mg 10.06mg Whelk
Մագնեզիում 33mg 172mg Whelk
Ֆոսֆոր 270mg 282mg Whelk
Կալիում 296mg 694mg Whelk
Նատրիում 94mg 412mg Crayfish
Ցինկ 1.76mg 3.26mg Whelk
Պղինձ 0.685mg 2.06mg Whelk
Մանգան 0.522mg 0.89mg Whelk
Սելեն 36.7µg 89.6µg Whelk
Վիտամին A 50IU 162IU Whelk
Վիտամին A, RAE 15µg 49µg Whelk
Վիտամին E 1.5mg Crayfish
Վիտամին C 0.9mg 6.8mg Whelk
Վիտամին B1 0.05mg 0.049mg Crayfish
Վիտամին B2 0.085mg 0.214mg Whelk
Վիտամին B3 2.28mg 1.995mg Crayfish
Վիտամին B5 0.58mg 0.4mg Crayfish
Վիտամին B6 0.076mg 0.65mg Whelk
Folate, total 44µg 11µg Crayfish
Վիտամին B12 2.15µg 18.14µg Whelk
Choline, total 80.9mg Crayfish
Վիտամին K 0.1µg Crayfish
Տրիպտոֆան 0.234mg 0.618mg Whelk
Տրեոնին 0.676mg 2.136mg Whelk
Իզոլեյցին 0.811mg 1.655mg Whelk
Լեյցին 1.329mg 3.807mg Whelk
Լիզին 1.457mg 2.93mg Whelk
Մեթիոնին 0.472mg 1.205mg Whelk
Ֆենիլալանին 0.706mg 1.648mg Whelk
Վալին 0.786mg 2.075mg Whelk
Հիստիդին 0.341mg 0.977mg Whelk
Խոլեստերին 133mg 130mg Whelk
Հագեցած ճարպ 0.181g 0.062g Whelk
22:6 n-3 (DHA) 0.047g 0.012g Crayfish
20:5 n-3 (EPA) 0.119g 0.008g Crayfish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.244g 0.056g Crayfish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.367g 0.046g Crayfish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crayfish Whelk
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
39%
Crayfish
199%
Whelk
Mineral Summary Score
77%
Crayfish
215%
Whelk

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Whelk
Whelk is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Whelk
Whelk is lower in Խոլեստերին (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Whelk
Whelk is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.119g)
Which food is lower in glycemic index?
Whelk
Whelk is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is richer in minerals?
Whelk
Whelk is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Crayfish
Crayfish is lower in Նատրիում (difference - 318mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crayfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174207/nutrients
  2. Whelk - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171984/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: