Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Crunch bar և After eight սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Crunch bar vs After eight infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +669.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +669.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +199.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +118.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +125%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +869.2%
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
2% 12% 80% 6%
Սպիտակուցներ: 1.67 գ
Ճարպեր: 11.9 գ
Ածխաջրեր: 79.53 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +199.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +118.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +125%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +18.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +869.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.9%
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 8.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crunch bar After eight
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crunch bar After eight Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.1g 77.13g After eight
Սպիտակուցներ 5g 1.67g Crunch bar
Ճարպեր 26g 11.9g Crunch bar
Ածխաջրեր 67g 79.53g After eight
Կալորիականություն 500kcal 432kcal Crunch bar
Շաքար 55g 66.6g Crunch bar
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 2.4g After eight
Կալցիում 100mg 13mg Crunch bar
Երկաթ 0.7mg 0.57mg Crunch bar
Կալիում 305mg Crunch bar
Նատրիում 150mg 1mg After eight
Վիտամին A 107IU 0IU Crunch bar
Վիտամին C 0.5mg 0mg Crunch bar
Խոլեստերին 13mg 0mg After eight
Տրանս ճարպ 0.137g 0g After eight
Հագեցած ճարպ 16g 8.33g After eight

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crunch bar After eight
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Crunch bar
0%
After eight
Mineral Summary Score
10%
Crunch bar
3%
After eight

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Crunch bar
Crunch bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Շաքար (difference - 11.6g)
Which food is lower in Նատրիում?
After eight
After eight is lower in Նատրիում (difference - 149mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
After eight
After eight is lower in Խոլեստերին (difference - 13mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
After eight
After eight is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.67g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients
  2. After eight - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168766/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: