Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Crunch bar և 100 grand bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Crunch bar vs 100 grand bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +31.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +105.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +87.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +31.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +105.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +87.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +18.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 14% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +18.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +34.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +838.5%
հավասար Ածխաջրեր - 70.97
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +34.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +838.5%
հավասար Ածխաջրեր - 70.97

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -25.6%
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -25.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crunch bar 100 grand bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crunch bar 100 grand bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.1g 69.97g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 5g 2.5g Crunch bar
Ճարպեր 26g 19.33g Crunch bar
Ածխաջրեր 67g 70.97g 100 grand bar
Կալորիականություն 500kcal 468kcal Crunch bar
Շաքար 55g 51.9g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1g Crunch bar
Կալցիում 100mg 76mg Crunch bar
Երկաթ 0.7mg 0.34mg Crunch bar
Մագնեզիում 25mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 86mg 100 grand bar
Կալիում 305mg 163mg Crunch bar
Նատրիում 150mg 203mg Crunch bar
Ցինկ 0.99mg 100 grand bar
Պղինձ 0.185mg 100 grand bar
Մանգան 0.172mg 100 grand bar
Սելեն 2.5µg 100 grand bar
Վիտամին A 107IU 127IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 100 grand bar
Վիտամին C 0.5mg 0.7mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.119mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.198mg 100 grand bar
Վիտամին B5 0.182mg 100 grand bar
Վիտամին B6 0.016mg 100 grand bar
Folate, total 5µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0.29µg 100 grand bar
Choline, total 24.6mg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 100 grand bar
Խոլեստերին 13mg 12mg 100 grand bar
Տրանս ճարպ 0.137g 0g 100 grand bar
Հագեցած ճարպ 16g 11.9g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crunch bar 100 grand bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Crunch bar
11%
100 grand bar
Mineral Summary Score
10%
Crunch bar
26%
100 grand bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Նատրիում (difference - 53mg)
Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 3.1g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.1g)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients
  2. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: