Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Dove milk chocolate և 3 musketeers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Dove milk chocolate vs 3 musketeers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +196.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +65.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -67.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +196.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +65.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -67.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +335.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +300%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 7% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +335.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +300%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +128.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +148.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +260.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.7%
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +128.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +148.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +30.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +260.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -55.1%
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -55.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Dove milk chocolate 3 musketeers
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Dove milk chocolate 3 musketeers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.38g 76.27g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 5.94g 2.6g Dove milk chocolate
Ճարպեր 31.72g 12.75g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 59.78g 77.77g 3 musketeers
Կալորիականություն 546kcal 436kcal Dove milk chocolate
Շաքար 55.45g 66.89g Dove milk chocolate
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 1.5g Dove milk chocolate
Կալցիում 160mg 54mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.11mg 0.67mg Dove milk chocolate
Մագնեզիում 29mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 69mg 3 musketeers
Կալիում 133mg 3 musketeers
Նատրիում 63mg 194mg Dove milk chocolate
Ցինկ 0.55mg 3 musketeers
Պղինձ 0.155mg 3 musketeers
Մանգան 0.16mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 3 musketeers
Վիտամին A 292IU 67IU Dove milk chocolate
Վիտամին A, RAE 20µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.8mg 0.2mg Dove milk chocolate
Վիտամին B1 0.034mg 3 musketeers
Վիտամին B2 0.056mg 3 musketeers
Վիտամին B3 0.23mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.231mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0.015mg 3 musketeers
Folate, total 4µg 3 musketeers
Վիտամին B12 0.16µg 3 musketeers
Choline, total 12.2mg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 3 musketeers
Խոլեստերին 18mg 5mg 3 musketeers
Տրանս ճարպ 0.246g 0.129g 3 musketeers
Հագեցած ճարպ 19.24g 8.646g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 3 musketeers

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Dove milk chocolate 3 musketeers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Dove milk chocolate
8%
3 musketeers
Mineral Summary Score
10%
Dove milk chocolate
23%
3 musketeers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Շաքար (difference - 11.44g)
Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 131mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Խոլեստերին (difference - 13mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.594g)
Which food is lower in glycemic index?
3 musketeers
3 musketeers is lower in glycemic index (difference - 45)
Which food is richer in minerals?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients
  2. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: