Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Drumstick tree և Seaweed սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Drumstick tree vs Seaweed infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +418%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +460%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +691.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +168.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +173.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +54.8%
հավասար Սելեն - 0.7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 14% 32% 21% 41% 5.5% 12% 28% 34% 3.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 50% 107% 86% 18% 7.9% 30% 34% 43% 26% 3.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +418%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +29.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +460%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +691.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +168.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +173.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +54.8%
հավասար Սելեն - 0.7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +4600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +23.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +102.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +309.1%
հավասար Վիտամին B1 - 0.05
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4.4% 0% 0% 470% 13% 17% 12% 48% 28% 33% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 17% 0% 10% 13% 35% 8.8% 39% 0.46% 135% 0% 7% 165%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +4600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +23.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +102.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +309.1%
հավասար Վիտամին B1 - 0.05

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +180%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +581.4%
հավասար Ջուր - 81.58
2% 9% 88%
Սպիտակուցներ: 2.1 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 8.53 գ
Ջուր: 88.2 գ
Այլ: 0.97 գ
2% 10% 82% 7%
Սպիտակուցներ: 1.68 գ
Ճարպեր: 0.56 գ
Ածխաջրեր: 9.57 գ
Ջուր: 81.58 գ
Այլ: 6.61 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +180%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +581.4%
հավասար Ջուր - 81.58

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -86.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1466.7%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.098
24% 74% 2%
Հագեցած ճարպ: 0.033 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.102 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.003 գ
63% 25% 12%
Հագեցած ճարպ: 0.247 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.098 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.047 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -86.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1466.7%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.098

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Drumstick tree Seaweed
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Drumstick tree Seaweed Opinion
Զուտ ածխաջրեր 5.33g 8.27g Seaweed
Սպիտակուցներ 2.1g 1.68g Drumstick tree
Ճարպեր 0.2g 0.56g Seaweed
Ածխաջրեր 8.53g 9.57g Seaweed
Կալորիականություն 37kcal 43kcal Seaweed
Շաքար 0.6g Drumstick tree
Բջջանյութ(Fiber) 3.2g 1.3g Drumstick tree
Կալցիում 30mg 168mg Seaweed
Երկաթ 0.36mg 2.85mg Seaweed
Մագնեզիում 45mg 121mg Seaweed
Ֆոսֆոր 50mg 42mg Drumstick tree
Կալիում 461mg 89mg Drumstick tree
Նատրիում 42mg 233mg Drumstick tree
Ցինկ 0.45mg 1.23mg Seaweed
Պղինձ 0.084mg 0.13mg Seaweed
Մանգան 0.259mg 0.2mg Drumstick tree
Սելեն 0.7µg 0.7µg
Վիտամին A 74IU 116IU Seaweed
Վիտամին A, RAE 4µg 6µg Seaweed
Վիտամին E 0.87mg Seaweed
Վիտամին C 141mg 3mg Drumstick tree
Վիտամին B1 0.053mg 0.05mg Drumstick tree
Վիտամին B2 0.074mg 0.15mg Seaweed
Վիտամին B3 0.62mg 0.47mg Drumstick tree
Վիտամին B5 0.794mg 0.642mg Drumstick tree
Վիտամին B6 0.12mg 0.002mg Drumstick tree
Folate, total 44µg 180µg Seaweed
Choline, total 12.8mg Seaweed
Վիտամին K 66µg Seaweed
Տրիպտոֆան 0.048mg Seaweed
Տրեոնին 0.055mg Seaweed
Իզոլեյցին 0.076mg Seaweed
Լեյցին 0.083mg Seaweed
Լիզին 0.082mg Seaweed
Մեթիոնին 0.025mg Seaweed
Ֆենիլալանին 0.043mg Seaweed
Վալին 0.072mg Seaweed
Հիստիդին 0.024mg Seaweed
Հագեցած ճարպ 0.033g 0.247g Drumstick tree
20:5 n-3 (EPA) 0.004g Seaweed
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.102g 0.098g Drumstick tree
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.003g 0.047g Seaweed

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Drumstick tree Seaweed
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
48%
Drumstick tree
34%
Seaweed
Mineral Summary Score
20%
Drumstick tree
41%
Seaweed

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Seaweed
Seaweed is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Seaweed
Seaweed is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is lower in Շաքար?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Շաքար (difference - 0.6g)
Which food is lower in Նատրիում?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Նատրիում (difference - 191mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.214g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Drumstick tree - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170483/nutrients
  2. Seaweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168457/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: