Foodstruct
Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Drumstick tree և Seaweed սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

A recap on differences between Drumstick tree and Seaweed

  • Drumstick tree has more Վիտամին C, Կալիում, Վիտամին B6, and Բջջանյութ(Fiber), however Seaweed is higher in Folate, total, Երկաթ, Մագնեզիում, Կալցիում, and Ցինկ.
  • Drumstick tree covers your daily Վիտամին C needs 153% more than Seaweed.
  • Seaweed contains 60 times less Վիտամին B6 than Drumstick tree. Drumstick tree contains 0.12mg of Վիտամին B6, while Seaweed contains 0.002mg.
  • Drumstick tree has less Նատրիում.

Food varieties used in this article are Drumstick pods, raw and Seaweed, kelp, raw.

Infographic

Drumstick tree vs Seaweed infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +418%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +691.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +460%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +168.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +54.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +173.3%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 14% 9% 41% 33% 28% 13% 22% 6%
Երկաթ Կալցիում Կալիում Մագնեզիում Պղինձ Ցինկ Ֆոսֆոր Նատրիում 107% 51% 8% 87% 44% 34% 18% 31%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +418%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +691.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +460%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +168.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +54.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +173.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +4600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +23.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +102.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +309.1%
հավասար Վիտամին B1 - 0.05
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 470% 5% 0% 0% 14% 18% 12% 48% 28% 0% 0% 33%
Վիտամին C Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Վիտամին B12 Վիտամին K Folate, total 10% 7% 18% 0% 13% 35% 9% 39% 1% 0% 166% 135%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +4600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +31.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +23.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +5900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +56.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +102.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +309.1%
հավասար Վիտամին B1 - 0.05

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Drumstick tree Seaweed
Rich in minerals ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Drumstick tree Seaweed Opinion
Կալորիականություն 37kcal 43kcal Seaweed
Սպիտակուցներ 2.1g 1.68g Drumstick tree
Ճարպեր 0.2g 0.56g Seaweed
Վիտամին C 141mg 3mg Drumstick tree
Զուտ ածխաջրեր 5.33g 8.27g Seaweed
Ածխաջրեր 8.53g 9.57g Seaweed
Խոլեստերին 0mg 0mg
Վիտամին D 0IU 0IU
Երկաթ 0.36mg 2.85mg Seaweed
Կալցիում 30mg 168mg Seaweed
Կալիում 461mg 89mg Drumstick tree
Մագնեզիում 45mg 121mg Seaweed
Շաքար g 0.6g Drumstick tree
Բջջանյութ(Fiber) 3.2g 1.3g Drumstick tree
Պղինձ 0.084mg 0.13mg Seaweed
Ցինկ 0.45mg 1.23mg Seaweed
Օսլա g g
Ֆոսֆոր 50mg 42mg Drumstick tree
Նատրիում 42mg 233mg Drumstick tree
Վիտամին A 74IU 116IU Seaweed
Վիտամին E mg 0.87mg Seaweed
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին B1 0.053mg 0.05mg Drumstick tree
Վիտամին B2 0.074mg 0.15mg Seaweed
Վիտամին B3 0.62mg 0.47mg Drumstick tree
Վիտամին B5 0.794mg 0.642mg Drumstick tree
Վիտամին B6 0.12mg 0.002mg Drumstick tree
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 66µg Seaweed
Folate, total 44µg 180µg Seaweed
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.033g 0.247g Drumstick tree
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.102g 0.098g Drumstick tree
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.003g 0.047g Seaweed
Տրիպտոֆան mg 0.048mg Seaweed
Տրեոնին mg 0.055mg Seaweed
Իզոլեյցին mg 0.076mg Seaweed
Լեյցին mg 0.083mg Seaweed
Լիզին mg 0.082mg Seaweed
Մեթիոնին mg 0.025mg Seaweed
Ֆենիլալանին mg 0.043mg Seaweed
Վալին mg 0.072mg Seaweed
Հիստիդին mg 0.024mg Seaweed
Ֆրուկտոզա g g

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Drumstick tree Seaweed
Low Կալորիականություն diet ok
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
52
Drumstick tree
36
Seaweed
Mineral Summary Score
20
Drumstick tree
47
Seaweed

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
13%
Drumstick tree
10%
Seaweed
Carbohydrates
9%
Drumstick tree
10%
Seaweed
Fats
1%
Drumstick tree
3%
Seaweed

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Seaweed
Seaweed is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Seaweed
Seaweed is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is lower in Շաքար?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Շաքար (difference - 0.6g)
Which food is lower in Նատրիում?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Նատրիում (difference - 191mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.214g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Drumstick tree - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170483/nutrients
  2. Seaweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168457/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: