Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Drumstick tree և Taro սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Drumstick tree and Taro different?

  • Drumstick tree is richer in Վիտամին C, Վիտամին B5, Folate, and total, while Taro is higher in Վիտամին B6, Պղինձ, and Մանգան.
  • Drumstick tree covers your daily need of Վիտամին C 152% more than Taro.
  • Drumstick tree contains 3 times more Վիտամին B5 than Taro. Drumstick tree contains 0.794mg of Վիտամին B5, while Taro contains 0.303mg.

Drumstick pods, raw and Taro, raw types were used in this article.

Infographic

Drumstick tree vs Taro infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +68%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +28.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +104.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 9% 14% 33% 22% 41% 6% 13% 28%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 13% 21% 24% 36% 53% 2% 7% 58%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +36.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +68%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +28.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +104.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
5
Taro
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3033.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +196%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +162%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +79.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +135.8%
հավասար Վիտամին A - 76
հավասար Վիտամին B3 - 0.6
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 0% 0% 470% 14% 18% 12% 48% 28% 33% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 48% 0% 15% 24% 6% 12% 19% 66% 17% 0% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3033.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +196%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +162%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +79.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +135.8%
հավասար Վիտամին A - 76
հավասար Վիտամին B3 - 0.6

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Drumstick tree Taro
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Drumstick tree Taro Opinion
Զուտ ածխաջրեր 5.33g 22.36g Taro
Սպիտակուցներ 2.1g 1.5g Drumstick tree
Ճարպեր 0.2g 0.2g
Ածխաջրեր 8.53g 26.46g Taro
Կալորիականություն 37kcal 112kcal Taro
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 0.4g Drumstick tree
Բջջանյութ(Fiber) 3.2g 4.1g Taro
Կալցիում 30mg 43mg Taro
Երկաթ 0.36mg 0.55mg Taro
Մագնեզիում 45mg 33mg Drumstick tree
Ֆոսֆոր 50mg 84mg Taro
Կալիում 461mg 591mg Taro
Նատրիում 42mg 11mg Taro
Ցինկ 0.45mg 0.23mg Drumstick tree
Պղինձ 0.084mg 0.172mg Taro
Վիտամին A 74IU 76IU Taro
Վիտամին E mg 2.38mg Taro
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 141mg 4.5mg Drumstick tree
Վիտամին B1 0.053mg 0.095mg Taro
Վիտամին B2 0.074mg 0.025mg Drumstick tree
Վիտամին B3 0.62mg 0.6mg Drumstick tree
Վիտամին B5 0.794mg 0.303mg Drumstick tree
Վիտամին B6 0.12mg 0.283mg Taro
Folate, total 44µg 22µg Drumstick tree
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 1µg Taro
Տրիպտոֆան mg 0.023mg Taro
Տրեոնին mg 0.069mg Taro
Իզոլեյցին mg 0.054mg Taro
Լեյցին mg 0.111mg Taro
Լիզին mg 0.067mg Taro
Մեթիոնին mg 0.02mg Taro
Ֆենիլալանին mg 0.082mg Taro
Վալին mg 0.082mg Taro
Հիստիդին mg 0.034mg Taro
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.033g 0.041g Drumstick tree
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.102g 0.016g Drumstick tree
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.003g 0.083g Taro

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Drumstick tree Taro
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
52
Drumstick tree
18
Taro
Mineral Summary Score
20
Drumstick tree
26
Taro

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
13%
Drumstick tree
9%
Taro
Carbohydrates
9%
Drumstick tree
26%
Taro
Fats
1%
Drumstick tree
1%
Taro

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Taro
Taro is lower in Նատրիում (difference - 31mg)
Which food is lower in Շաքար?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Շաքար (difference - 0.4g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.008g)
Which food is lower in glycemic index?
Drumstick tree
Drumstick tree is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Drumstick tree - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170483/nutrients
  2. Taro - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169308/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: