Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Fireweed և Chard սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Important differences between Fireweed and Chard

  • Fireweed has more Մանգան, Վիտամին B6, Կալցիում, Բջջանյութ(Fiber), Վիտամին B3, Folate, total, Վիտամին B5, Ցինկ, and Մագնեզիում, however Chard has more Վիտամին C.
  • Fireweed's daily need coverage for Մանգան is 276% more.
  • Fireweed has 12 times more Վիտամին B3 than Chard. Fireweed has 4.674mg of Վիտամին B3, while Chard has 0.4mg.

The food varieties used in the comparison are Fireweed, leaves, raw and Chard, swiss, raw.

Infographic

Fireweed vs Chard infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
0
Chard
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +741.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +92.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +134.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +638.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +78.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 129% 90% 112% 47% 44% 5% 73% 107%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 16% 68% 58% 20% 34% 28% 10% 60%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +741.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +92.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +134.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -84%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +638.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +78.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
5
Chard
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +52.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1068.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +688.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +538.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +21.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 216% 0% 0% 8% 9% 32% 88% 82% 146% 85% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 367% 38% 0% 100% 10% 21% 8% 11% 23% 11% 0% 2075%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +52.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1068.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +688.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +538.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +21.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fireweed Chard
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Rich in minerals ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fireweed Chard Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.62g 2.14g Fireweed
Սպիտակուցներ 4.71g 1.8g Fireweed
Ճարպեր 2.75g 0.2g Fireweed
Ածխաջրեր 19.22g 3.74g Fireweed
Կալորիականություն 103kcal 19kcal Fireweed
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 1.1g Fireweed
Բջջանյութ(Fiber) 10.6g 1.6g Fireweed
Կալցիում 429mg 51mg Fireweed
Երկաթ 2.4mg 1.8mg Fireweed
Մագնեզիում 156mg 81mg Fireweed
Ֆոսֆոր 108mg 46mg Fireweed
Կալիում 494mg 379mg Fireweed
Նատրիում 34mg 213mg Fireweed
Ցինկ 2.66mg 0.36mg Fireweed
Պղինձ 0.32mg 0.179mg Fireweed
Վիտամին A 3598IU 6116IU Chard
Վիտամին E mg 1.89mg Chard
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 2.2mg 30mg Chard
Վիտամին B1 0.033mg 0.04mg Chard
Վիտամին B2 0.137mg 0.09mg Fireweed
Վիտամին B3 4.674mg 0.4mg Fireweed
Վիտամին B5 1.356mg 0.172mg Fireweed
Վիտամին B6 0.632mg 0.099mg Fireweed
Folate, total 112µg 14µg Fireweed
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 830µg Chard
Տրիպտոֆան mg 0.017mg Chard
Տրեոնին mg 0.083mg Chard
Իզոլեյցին mg 0.147mg Chard
Լեյցին mg 0.13mg Chard
Լիզին mg 0.099mg Chard
Մեթիոնին mg 0.019mg Chard
Ֆենիլալանին mg 0.11mg Chard
Վալին mg 0.11mg Chard
Հիստիդին mg 0.036mg Chard
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ g 0.03g Fireweed
Մոնոչհագեցած ճարպ g 0.04g Chard
Պոլիչհագեցած ճարպ g 0.07g Chard

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fireweed Chard
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
55
Fireweed
222
Chard
Mineral Summary Score
75
Fireweed
36
Chard

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
28%
Fireweed
11%
Chard
Carbohydrates
19%
Fireweed
4%
Chard
Fats
13%
Fireweed
1%
Chard

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Fireweed
Fireweed is lower in Շաքար (difference - 1.1g)
Which food is lower in Նատրիում?
Fireweed
Fireweed is lower in Նատրիում (difference - 179mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fireweed
Fireweed is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.03g)
Which food is lower in glycemic index?
Fireweed
Fireweed is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is richer in minerals?
Fireweed
Fireweed is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
Chard
Chard is cheaper (difference - $2.6)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fireweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169399/nutrients
  2. Chard - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169991/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: