Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fireweed և Lemongrass սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fireweed vs Lemongrass infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +560%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +160%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +19.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +240.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +46.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 101
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 129% 90% 112% 47% 44% 5% 73% 107% 875% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 307% 43% 44% 64% 1% 61% 89% 682% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +560%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +160%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +19.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +28.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +240.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +46.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -82.4%
հավասար Ֆոսֆոր - 101

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +59866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +324.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2612%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +690%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +49.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +97%
հավասար Վիտամին B2 - 0.135
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 216% 0% 0% 8% 9% 32% 88% 82% 146% 85% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 9% 17% 32% 21% 3% 19% 57% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +59866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +324.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2612%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +690%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +49.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +97%
հավասար Վիտամին B2 - 0.135

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +158.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +461.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +41.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +31.7%
հավասար Ջուր - 70.58
5% 3% 19% 71% 3%
Սպիտակուցներ: 4.71 գ
Ճարպեր: 2.75 գ
Ածխաջրեր: 19.22 գ
Ջուր: 70.78 գ
Այլ: 2.54 գ
2% 25% 71% 2%
Սպիտակուցներ: 1.82 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 25.31 գ
Ջուր: 70.58 գ
Այլ: 1.8 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +158.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +461.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +41.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +31.7%
հավասար Ջուր - 70.58

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fireweed Lemongrass
Lower in Նատրիում ok
Lower in price ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fireweed Lemongrass Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.62g 25.31g Lemongrass
Սպիտակուցներ 4.71g 1.82g Fireweed
Ճարպեր 2.75g 0.49g Fireweed
Ածխաջրեր 19.22g 25.31g Lemongrass
Կալորիականություն 103kcal 99kcal Fireweed
Բջջանյութ(Fiber) 10.6g Fireweed
Կալցիում 429mg 65mg Fireweed
Երկաթ 2.4mg 8.17mg Lemongrass
Մագնեզիում 156mg 60mg Fireweed
Ֆոսֆոր 108mg 101mg Fireweed
Կալիում 494mg 723mg Lemongrass
Նատրիում 34mg 6mg Lemongrass
Ցինկ 2.66mg 2.23mg Fireweed
Պղինձ 0.32mg 0.266mg Fireweed
Մանգան 6.704mg 5.224mg Fireweed
Սելեն 0.9µg 0.7µg Fireweed
Վիտամին A 3598IU 6IU Fireweed
Վիտամին A, RAE 180µg 0µg Fireweed
Վիտամին C 2.2mg 2.6mg Lemongrass
Վիտամին B1 0.033mg 0.065mg Lemongrass
Վիտամին B2 0.137mg 0.135mg Fireweed
Վիտամին B3 4.674mg 1.101mg Fireweed
Վիտամին B5 1.356mg 0.05mg Fireweed
Վիտամին B6 0.632mg 0.08mg Fireweed
Folate, total 112µg 75µg Fireweed
Հագեցած ճարպ 0.119g Fireweed
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.054g Lemongrass
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.17g Lemongrass

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fireweed Lemongrass
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
55%
Fireweed
13%
Lemongrass
Mineral Summary Score
148%
Fireweed
131%
Lemongrass

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Lemongrass
Lemongrass is lower in Նատրիում (difference - 28mg)
Which food is cheaper?
Lemongrass
Lemongrass is cheaper (difference - $1.5)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fireweed
Fireweed is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.119g)
Which food is richer in minerals?
Fireweed
Fireweed is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Fireweed
Fireweed is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fireweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169399/nutrients
  2. Lemongrass - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168573/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: