Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fireweed և Shiitake սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fireweed vs Shiitake infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +21350%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +485.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +680%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +158.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +125.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2814.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +533.3%
հավասար Ֆոսֆոր - 112
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 129% 90% 112% 47% 44% 5% 73% 107% 875% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 16% 15% 48% 27% 2% 29% 48% 30% 32%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +21350%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +485.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +680%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +158.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +125.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2814.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -73.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +533.3%
հավասար Ֆոսֆոր - 112

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +20.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +115.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +761.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +58.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +10.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 216% 0% 0% 8% 9% 32% 88% 82% 146% 85% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 12% 0% 4% 51% 73% 90% 68% 10% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +20.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +115.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +761.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +58.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +10.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +110.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +461.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +183.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +243.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +26.8%
5% 3% 19% 71% 3%
Սպիտակուցներ: 4.71 գ
Ճարպեր: 2.75 գ
Ածխաջրեր: 19.22 գ
Ջուր: 70.78 գ
Այլ: 2.54 գ
2% 7% 90%
Սպիտակուցներ: 2.24 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 6.79 գ
Ջուր: 89.74 գ
Այլ: 0.74 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +110.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +461.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +183.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +243.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +26.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fireweed Shiitake
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fireweed Shiitake Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.62g 4.29g Fireweed
Սպիտակուցներ 4.71g 2.24g Fireweed
Ճարպեր 2.75g 0.49g Fireweed
Ածխաջրեր 19.22g 6.79g Fireweed
Կալորիականություն 103kcal 34kcal Fireweed
Շաքար 2.38g Fireweed
Բջջանյութ(Fiber) 10.6g 2.5g Fireweed
Կալցիում 429mg 2mg Fireweed
Երկաթ 2.4mg 0.41mg Fireweed
Մագնեզիում 156mg 20mg Fireweed
Ֆոսֆոր 108mg 112mg Shiitake
Կալիում 494mg 304mg Fireweed
Նատրիում 34mg 9mg Shiitake
Ցինկ 2.66mg 1.03mg Fireweed
Պղինձ 0.32mg 0.142mg Fireweed
Մանգան 6.704mg 0.23mg Fireweed
Սելեն 0.9µg 5.7µg Shiitake
Վիտամին A 3598IU Fireweed
Վիտամին A, RAE 180µg Fireweed
Վիտամին D 0IU 18IU Shiitake
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.4µg Shiitake
Վիտամին C 2.2mg Fireweed
Վիտամին B1 0.033mg 0.015mg Fireweed
Վիտամին B2 0.137mg 0.217mg Shiitake
Վիտամին B3 4.674mg 3.877mg Fireweed
Վիտամին B5 1.356mg 1.5mg Shiitake
Վիտամին B6 0.632mg 0.293mg Fireweed
Folate, total 112µg 13µg Fireweed
Տրիպտոֆան 0.011mg Shiitake
Տրեոնին 0.134mg Shiitake
Իզոլեյցին 0.111mg Shiitake
Լեյցին 0.189mg Shiitake
Լիզին 0.134mg Shiitake
Մեթիոնին 0.033mg Shiitake
Ֆենիլալանին 0.111mg Shiitake
Վալին 0.145mg Shiitake
Հիստիդին 0.056mg Shiitake

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fireweed Shiitake
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
51%
Fireweed
24%
Shiitake
Mineral Summary Score
148%
Fireweed
24%
Shiitake

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Shiitake
Shiitake is lower in Նատրիում (difference - 25mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Shiitake
Shiitake is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is cheaper?
Shiitake
Shiitake is cheaper (difference - $1.7)
Which food is lower in Շաքար?
Fireweed
Fireweed is lower in Շաքար (difference - 2.38g)
Which food is lower in glycemic index?
Fireweed
Fireweed is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is richer in minerals?
Fireweed
Fireweed is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Fireweed
Fireweed is relatively richer in vitamins
Which food contains less Հագեցած ճարպ?
?
The foods are relatively equal in Հագեցած ճարպ ( g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fireweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169399/nutrients
  2. Shiitake - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169242/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: