Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Flan և Crunch bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Flan vs Crunch bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +775%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +99.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -65.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +775%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +99.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -65.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Flan
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +36.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +125%
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +36.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1100%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +125%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Flan Crunch bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Flan Crunch bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 91.6g 65.1g Flan
Սպիտակուցներ 0g 5g Crunch bar
Ճարպեր 0g 26g Crunch bar
Ածխաջրեր 91.6g 67g Flan
Կալորիականություն 348kcal 500kcal Crunch bar
Շաքար 55g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.9g Crunch bar
Կալցիում 24mg 100mg Crunch bar
Երկաթ 0.08mg 0.7mg Crunch bar
Ֆոսֆոր 1mg Flan
Կալիում 153mg 305mg Crunch bar
Նատրիում 432mg 150mg Crunch bar
Ցինկ 0.04mg Flan
Պղինձ 0.015mg Flan
Մանգան 0.007mg Flan
Սելեն 21.3µg Flan
Վիտամին A 0IU 107IU Crunch bar
Վիտամին C 0mg 0.5mg Crunch bar
Խոլեստերին 0mg 13mg Flan
Տրանս ճարպ 0.137g Flan
Հագեցած ճարպ 16g Flan

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Flan Crunch bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Flan
1%
Crunch bar
Mineral Summary Score
20%
Flan
10%
Crunch bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 55g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Flan
Flan is lower in Խոլեստերին (difference - 13mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16g)
Which food is richer in minerals?
Flan
Flan is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Flan
Flan is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Նատրիում (difference - 282mg)
Which food is lower in glycemic index?
Crunch bar
Crunch bar is lower in glycemic index (difference - 66)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients
  2. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: