Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Flan և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Flan vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Flan
1
:
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +565.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +187.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +525%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +13900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +69.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +2875%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2253.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +7542.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +565.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +187.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +525%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +13900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +69.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +2875%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2253.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +7542.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Flan
0
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Flan
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +239.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +150%
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +239.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +150%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Flan Oh henry
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Flan Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 91.6g 63.6g Flan
Սպիտակուցներ 0g 7.7g Oh henry
Ճարպեր 0g 23g Oh henry
Ածխաջրեր 91.6g 65.5g Flan
Կալորիականություն 348kcal 462kcal Oh henry
Շաքար 46.2g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.9g Oh henry
Կալցիում 24mg 69mg Oh henry
Երկաթ 0.08mg 0.5mg Oh henry
Մագնեզիում 0mg 51mg Oh henry
Ֆոսֆոր 1mg 140mg Oh henry
Կալիում 153mg 259mg Oh henry
Նատրիում 432mg 193mg Oh henry
Ցինկ 0.04mg 1.19mg Oh henry
Պղինձ 0.015mg 0.353mg Oh henry
Մանգան 0.007mg 0.535mg Oh henry
Սելեն 21.3µg 3.2µg Flan
Վիտամին E 2.21mg Oh henry
Վիտամին B1 0mg 0.149mg Oh henry
Վիտամին B2 0mg 0.121mg Oh henry
Վիտամին B3 0mg 2.545mg Oh henry
Վիտամին B5 0mg 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0mg 0.086mg Oh henry
Folate, total 0µg 44µg Oh henry
Վիտամին B12 0µg 0.2µg Oh henry
Choline, total 37.1mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg Oh henry
Խոլեստերին 0mg 7mg Flan
Տրանս ճարպ 0.05g Flan
Հագեցած ճարպ 9.6g Flan
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Flan Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Flan
22%
Oh henry
Mineral Summary Score
20%
Flan
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 239mg)
Which food is lower in glycemic index?
Oh henry
Oh henry is lower in glycemic index (difference - 66)
Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 46.2g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Flan
Flan is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.6g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: