Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Flank steak և Short ribs սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Flank steak and Short ribs?

  • Flank steak is richer in Վիտամին B3, Վիտամին B6, Սելեն, Ֆոսֆոր, and Վիտամին B5, while Short ribs are higher in Վիտամին B12, and Երկաթ.
  • Short ribs' daily need coverage for Հագեցած ճարպ is 72% higher.
  • Short ribs have 3 times less Վիտամին B3 than Flank steak. Flank steak has 7.363mg of Վիտամին B3, while Short ribs have 2.452mg.
  • Flank steak is lower in Հագեցած ճարպ.

We used Beef, flank, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled and Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, cooked, braised types in this comparison.

Infographic

Flank steak vs Short ribs infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +32.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20.7%
հավասար Ցինկ - 4.88
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 66% 17% 90% 30% 8% 134% 28%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 87% 11% 70% 20% 7% 134% 33%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +53.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +32.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +20.7%
հավասար Ցինկ - 4.88

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +31%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +200.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +116.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +163.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +60.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +71.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 8% 0% 0% 19% 31% 139% 33% 134% 7% 204% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 6% 21% 0% 13% 35% 46% 16% 51% 4% 328% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +31%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +200.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +116.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +163.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +12.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +60.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +71.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Flank steak Short ribs
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in glycemic index Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Flank steak Short ribs Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0g 0g
Սպիտակուցներ 27.66g 21.57g Flank steak
Ճարպեր 8.23g 41.98g Short ribs
Ածխաջրեր 0g 0g
Կալորիականություն 192kcal 471kcal Short ribs
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 0g 0g
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0g
Կալցիում 20mg 12mg Flank steak
Երկաթ 1.74mg 2.31mg Short ribs
Մագնեզիում 23mg 15mg Flank steak
Ֆոսֆոր 210mg 162mg Flank steak
Կալիում 339mg 224mg Flank steak
Նատրիում 56mg 50mg Short ribs
Ցինկ 4.9mg 4.88mg Flank steak
Պղինձ 0.082mg 0.099mg Short ribs
Վիտամին A 0IU 0IU
Վիտամին E 0.38mg 0.29mg Flank steak
Վիտամին D IU 27IU Short ribs
Վիտամին D µg 0.7µg Short ribs
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.075mg 0.05mg Flank steak
Վիտամին B2 0.133mg 0.15mg Short ribs
Վիտամին B3 7.363mg 2.452mg Flank steak
Վիտամին B5 0.545mg 0.252mg Flank steak
Վիտամին B6 0.579mg 0.22mg Flank steak
Folate, total 9µg 5µg Flank steak
Վիտամին B12 1.63µg 2.62µg Short ribs
Վիտամին K 1.4µg 2.4µg Short ribs
Տրիպտոֆան 0.182mg 0.142mg Flank steak
Տրեոնին 1.105mg 0.862mg Flank steak
Իզոլեյցին 1.259mg 0.981mg Flank steak
Լեյցին 2.201mg 1.716mg Flank steak
Լիզին 2.338mg 1.823mg Flank steak
Մեթիոնին 0.72mg 0.562mg Flank steak
Ֆենիլալանին 1.093mg 0.852mg Flank steak
Վալին 1.372mg 1.07mg Flank steak
Հիստիդին 0.883mg 0.688mg Flank steak
Խոլեստերին 79mg 94mg Flank steak
Տրանս ճարպ g g
Հագեցած ճարպ 3.395g 17.8g Flank steak
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.317g 18.88g Short ribs
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.322g 1.53g Short ribs

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Flank steak Short ribs
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
48
Flank steak
44
Short ribs
Mineral Summary Score
47
Flank steak
45
Short ribs

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
166%
Flank steak
129%
Short ribs
Carbohydrates
0%
Flank steak
0%
Short ribs
Fats
38%
Flank steak
194%
Short ribs

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Short ribs
Short ribs is lower in Նատրիում (difference - 6mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Flank steak
Flank steak is lower in Խոլեստերին (difference - 15mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flank steak
Flank steak is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 14.405g)
Which food is cheaper?
Flank steak
Flank steak is cheaper (difference - $2.3)
Which food is richer in minerals?
Flank steak
Flank steak is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Flank steak - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168733/nutrients
  2. Short ribs - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168613/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: