Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Garden cress և Lychee սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the differences between Garden cress and Lychee?

  • Garden cress is higher in Վիտամին K, Մանգան, Folate, total, Վիտամին B2, Կալիում, Երկաթ, Վիտամին B6, Կալցիում, and Մագնեզիում, yet Lychee is higher in Վիտամին A, and RAE.
  • Garden cress's daily need coverage for Վիտամին K is 451% more.
  • Garden cress has 16 times more Կալցիում than Lychee. While Garden cress has 81mg of Կալցիում, Lychee has only 5mg.

We used Cress, garden, raw and Litchis, raw types in this article.

Infographic

Garden cress vs Lychee infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1520%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +319.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +280%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +145.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +254.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +14.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 25% 49% 28% 33% 54% 2% 7% 57%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1520%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +319.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +280%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +145.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +254.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +228.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +14.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
1
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +627.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +65.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +147%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +471.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +135375%
հավասար Վիտամին C - 71.5
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 416% 14% 0% 230% 20% 60% 19% 15% 57% 60% 0% 1355%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +627.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +65.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +147%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +471.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +135375%
հավասար Վիտամին C - 71.5

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Garden cress Lychee
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Garden cress Lychee Opinion
Զուտ ածխաջրեր 4.4g 15.23g Lychee
Սպիտակուցներ 2.6g 0.83g Garden cress
Ճարպեր 0.7g 0.44g Garden cress
Ածխաջրեր 5.5g 16.53g Lychee
Կալորիականություն 32kcal 66kcal Lychee
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 4.4g 15.23g Garden cress
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 1.3g Lychee
Կալցիում 81mg 5mg Garden cress
Երկաթ 1.3mg 0.31mg Garden cress
Մագնեզիում 38mg 10mg Garden cress
Ֆոսֆոր 76mg 31mg Garden cress
Կալիում 606mg 171mg Garden cress
Նատրիում 14mg 1mg Lychee
Ցինկ 0.23mg 0.07mg Garden cress
Պղինձ 0.17mg 0.148mg Garden cress
Վիտամին A 6917IU 0IU Garden cress
Վիտամին E 0.7mg 0.07mg Garden cress
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 69mg 71.5mg Lychee
Վիտամին B1 0.08mg 0.011mg Garden cress
Վիտամին B2 0.26mg 0.065mg Garden cress
Վիտամին B3 1mg 0.603mg Garden cress
Վիտամին B5 0.242mg mg Garden cress
Վիտամին B6 0.247mg 0.1mg Garden cress
Folate, total 80µg 14µg Garden cress
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K 541.9µg 0.4µg Garden cress
Տրիպտոֆան mg 0.007mg Lychee
Տրեոնին mg mg
Իզոլեյցին mg mg
Լեյցին mg mg
Լիզին mg 0.041mg Lychee
Մեթիոնին mg 0.009mg Lychee
Ֆենիլալանին mg mg
Վալին mg mg
Հիստիդին mg mg
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.023g 0.099g Garden cress
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.239g 0.12g Garden cress
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.228g 0.132g Garden cress

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Garden cress Lychee
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
187
Garden cress
25
Lychee
Mineral Summary Score
31
Garden cress
13
Lychee

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
16%
Garden cress
5%
Lychee
Carbohydrates
6%
Garden cress
17%
Lychee
Fats
3%
Garden cress
2%
Lychee

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 13mg)
Which food is lower in Շաքար?
Garden cress
Garden cress is lower in Շաքար (difference - 10.83g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Garden cress
Garden cress is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.076g)
Which food is lower in glycemic index?
Garden cress
Garden cress is lower in glycemic index (difference - 48)
Which food is cheaper?
Garden cress
Garden cress is cheaper (difference - $1.3)
Which food is richer in minerals?
Garden cress
Garden cress is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Garden cress
Garden cress is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Garden cress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168407/nutrients
  2. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: